Nyt fra branchen

Werk vinder byrum i Næstved

Illustration: Werk.

Werk har vundet konkurrencen om et nyt markant byrum i hjertet af Næstved.

Werk har vundet konkurrencen om et nyt byrum i Næstved. Werks projekt Dråben skal binde Næstveds historiske og moderne byområde sammen på ny vis og sikre området nye forbindelser, stærke fællesskaber og ikke mindst nyt og attraktivt byliv, skriver Werk i nyedsbrevet.

Dråben er Kvægtorvets nye, grønne og fleksible samlingspunkt, hvor et hav af forskellige typer aktiviteter kan finde sted på tværs af generationer. Vi er i fuld sving med at kvalificere projektet med alle involverede parter, og vi glæder os til at byde ”udenfor”, når byrummet indvies sommeren 2021.

Illustration: Werk.

Et fælles hjerte
Visionen for Kvægtorvet i Næstved er at opprioritere byliv, forbindelser og at skabe et trygt, attraktivt og karakteristisk byrum.
Dråben er områdets nye ansigt udadtil. Byrummet skaber en ramme, som giver lyst og mulighed for ophold og aktiviteter, og som samler de fragmenterede omgivelser omkring et fælles hjerte.

 

Et sammenhængsskabende byrum
Dråben binder Næstved by sammen ved at skabe synergi og sammenhæng mellem byens historiske og moderne bygninger ved Kvægtorvet. Dråben fremhæver torvets eksisterende kvaliteter og styrker forbindelser på tværs i byen. Samtidig gøres Kvægtorvet til byens nye, grønne samlingspunkt og opholdssted, hvor aktiviteten skaber nyt liv og fællesskaber på tværs af borgere og omkringliggende kulturinstitutioner og -tilbud. Som ramme for byrummet har vi forstærket og struktureret Næstveds grønne profil og trukket i de omkringliggende landskaber, som skaber et grønt, frodigt og vibrerende flow i byen.

 

Flow
Med et stærk og robust hovedgreb skabes en tydelig identitet i området, som samtidigt er så fleksibel at forskellige aktiviteter og foranderlige omgivelser kan rummes.
Dråbens stærke karakter vil virke som en magnet, der trækker folk til området og tydeliggør ruten gennem byen.

Projektet udvikles i tæt samarbejde med Næstved kommune og er støttet af Realdania.

Illustration: Werk.
Illustration: Werk.

 

Læs mere om Dråben og vores grønne byrumsprojekter

 


Type: Byrum
Sted: Næstved, Danmark
År: 2019-
Rolle: Totalrådgiver
Samarbejdspartnere: Oluf Jørgensen, RAW Mobility
Bygherre: Næstved Kommune