Nyt fra branchen

Visionært og storladent studieprojekt vinder Icopal Prisen 2017

Fra venstre: Adm. direktør i Icopal Danmark Flemming Adolfsen, vinderen af Icopal Prisen 2017 Niklas Lindelöw, rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Lene Dammand Lund, rektor for Arkitektskolen Aarhus Torben Nielsen. Foto: Icopal

Der åbner sig nye, fascinerende muligheder, når en ældre lufthavn i Stockholm nedlægges. Det inspirerede Niklas Lindelöw fra Kunstakademiets Arkitektskole til det studieprojekt, som han netop har modtaget Icopal Prisen 2017 for.

Pressemeddelelse

Vinderprojektet er inspireret af en lokal debat om, hvad der skal ske med den mere end firs år gamle lufthavn i stockholmbydelen Bromma, når den på et tidspunkt nedlægges. Det drejer sig om et område, som er to kilometer på den ene led og mellem 400 og 800 meter på den anden. Nogle mener, at området skal bebygges så effektivt som muligt, mens andre er fortalere for at etablere et åndehul i storbyen.

Lindelöws forslag forbinder de to synspunkter. I hans projekt skal der bygges boliger langs lufthavnsarealet. Landingsbanen og græsarealerne fastholdes som de er i dag og åbnes op for offentligheden, så indbyggerne i Bromma selv kan beslutte, hvordan de vil bruge området.

”Projektet indskriver sig i diskussionen om, hvordan man ønsker at omdanne lufthavne eller andre tidligere industriarealer til beboelsesområder. Disse områder har ofte en atypisk skala og interessant karakter, fx en særlig måde at sammenføje rum på, som jeg mener, man med fordel kan fastholde og videreudvikle for at undgå, at alle nye bydele ligner hinanden,” siger Niklas Lindelöw.