Nyt fra branchen

Vandkunsten vinder helhedsplan ved Sommarivaparken

Illustration: Vandkunsten Arkitekter.

Team Vandkunsten har vundet konkurrencen om en med boliger og landskab på Stadiongrunden i Helsingør.

Med et forslag der frigør landskabet og trækker tråde til lokal verdensarkitektur, har Team Vandkunsten vundet konkurrencen om en med boliger og landskab på Stadiongrunden, skriver Vandkunsten i nyhederne.

En stor park og et fastlagt område til boligbyggeri udgør konkurrencegrunden. Vandkunsten integrerer de to ved at fortætte bebyggelsen og placere en boligslange mod syd som ryg op ad en høj skovfyldt skrænt, der har fredede kig til Kronborg Slot.

– De landskabelige forudsætninger er bærende for stedets identitet og dermed for forslagets hovedgreb. Skovbrinken, det flade forland, udsigten til Sundet, Kronborg og Kullen forbinder stedet med en enestående historie i både tid og rum, siger Jan Albrechtsen fra Tegnestuen Vandkunsten.

Den organiske udlægning af boliger i landskabet har klare referencer til Jørn Utzons gårdgavehuse der ligger flere steder i lokalområdet. I Team Vandkunstens forslag er dog langt mere bymæssigt, åbent og varieret i skala og kvalitetsrum mellem husene.

– Vi bygger i vores forslag videre på den dynamik og historie som stedet rummer, for at sende en levende fortælling videre til fremtidige generationer og forsøger i al ydmyghed at leve op til den arkitektoniske arv Helsingør er så rig på, siger Jan Albrechtsen.

 

Illustration: Vandkunsten Arkitekter.

Sommariva er et rekreativt område i Helsingør anlagt i 1920’erne med idrætsfaciliteter og bypark med restaurant, udendørs events og rekreative aktiviteter. De fleste idrætsfaciliteter flyttes inden længe, og fremover skal området rumme boliger i sammenhæng med parken. Derfor udskrev byrådet en konkurrence om en ny helhedsplan for området, der byder på noget af det bedste ved kommunen: En unik historie, tæt på Øresund og med natur og skov i ”baghaven”.

 

Illustration: Vandkunsten Arkitekter.

Byrådet har haft en ambition om at udvikle en bæredygtig og levende bydel med plads til leg, fællesskaber og idræt. Stedets ånd som byens rekreative og folkelige mødested skal videreføres, ligesom bydelen skal byde på høj arkitektonisk kvalitet og bæredygtigt byggeri, som er tilpasset landskabet og historien, og hvor nye tanker for klimatilpasning og bynatur skal skabe grønne og attraktive rum mellem husene.