Nyt fra branchen

Udviklingsplan med andelsboliger i Lisbjerg

Illustration: Transform.

Et område i Lisbjerg får andelsboliger i form af rækkehuse, stueboliger og etageboliger og som signalerer by, bymidte, tæthed og mangfoldighed.

Andelsboliger i form af rækkehuse, stueboliger og etageboliger bliver indholdet i det område i Lisbjerg, som Kuben Management A/S har vundet udbuddet af, og som Aarhus Byråd netop har godkendt. Projektet er tegnet af Transform.

Deltagerne i udbuddene har i deres tilbud skulle arbejde med syv delstrategier, som er beskrevet i Udviklingsplanen for Lisbjerg herunder, hvordan bebyggelsen signalerer by, bymidte, tæthed og mangfoldighed, skriver Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Samtidig har de skullet beskrive, hvordan deres projekter bidrager til at skabe byliv og levende byrum.

Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, ser frem til, at projektet bliver realiseret.

– Det er et rigtigt interessant projekt, som lever godt op til kriterierne for Lisbjerg, som skal være en levende og interessant by. Det kommer til at bidrage positivt til livet i Lisbjerg med ambitionen om at åbne fælleshaven, så den også er for byens øvrige beboere. Jeg er også spændt på at se, hvad samarbejdet med Randers Regnskov fører med sig, siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Stephen Willacy, stadsarkitekt, Aarhus Kommune, er begejstret for projekterne.

– Det er et meget spændende projekt af flere grunde. For det første er der tale om en nyskabende varieret arkitektur, der indtænker fremtidige udvidelsesmuligheder, hvis/når familien bliver større. For det andet arbejdes der med forskellige fælleskabsmuligheder i gårdmiljøet, og for det tredje er Randers Regnskov inddraget i projektet, hvor der indtænkes rigtigt interessant biodiversitet i landskabsarkitekturen, siger Stephen Willacy.

 

Samarbejde med Randers Regnskov
Projektet fra Kuben Management A/S omfatter i alt 4.572 etagemeter etageareal. Andelsboligforeningen skal bære navnet Havehusene.

Langs Havehusenes nordlige kant skal der være et grønt skovbælte, hvor Kuben Management A/S i samarbejde med Randers Regnskov vil lave en grøn genbank og skabe en lille frugthave, hvor man kan opleve forskellige danske plantearter samt fortælle om områdets flora og fauna og kulturhistorie. Bæltet skal være for alle Lisbjergs borgere.

Boligerne appellerer til unge og ældre, som gerne vil bo i et område med nære naturværdier og fællesskaber. Hjertet i projektet er en fælleshave i midten, hvor der skal anlægges en offentlig sti, så også de øvrige beboere i Lisbjerg kan få glæde af haven.

Som noget helt særligt bliver der i en del af Havehusene mulighed for, at køberne selv får mulighed for at udvide deres bolig med op til 50 kvadratmeter og dermed tage aktivt del i designet af deres nye hjem, så det matcher individuelle ønsker og behov – uanset om der er behov for et ekstra børneværelse, et atelier til kreative projekter eller noget helt tredje.

– Med Havehusene har vi skabt et helstøbt og bæredygtigt projekt, der vil bidrage til realiseringen af kommunens gode og ambitiøse udviklingsplaner for Lisbjerg. Vi ser nu frem til i tæt dialog med Aarhus Kommune at bidrage til en grøn, inkluderende og bæredygtig byudvikling, siger Ulf Christensen, adm. direktør for Kuben Management A/S.

 


Fakta

De syv delstrategier som er beskrevet i Udviklingsplanen for Lisbjerg

1. Bykvalitet, byliv og byrum
2. Bæredygtighed
3. Infrastruktur, tilgængelighed og mobilitet
4. Natur- og landskabskvalitet
5. Arkitektonisk kvalitet
6. Historisk forankring og identitet
7. Borgerinddragelse og midlertidighed