NEW AARCH

Udbud for NEW AARCH i gang

Den endelige udbuds- og samarbejdsform til den nye arkitektskole i Aarhus er nu offentliggjort.

 Udbuddet blev åbnet på et møde på Arkitektskolen, hvor både Bygningsstyrelsen, der er bygherre for den nye skole, repræsentanter for Arkitektskolen, og rådgivere fra ADEPT, Vargo Nielsen Palle og Tri-Consult  og en bygherrerådgiver fra SlothMøller var til stede.

Som noget lidt utraditionelt havde man udviklet en designmanual til den nye arkitektskole, NEW AARCH, hvor Martin Krogh fra Adept understregede, at designmanualen ikke nødvendigvis skal ses som en fastlåst plan for, hvordan skolen skal være, men at der er elementer, hvor man gerne vil have løsningsforslag fra vinderne af totalentreprisen til, hvordan man løser det. Designmanualen kan ses her.

Et andet utraditionelt element var ønsket fra Bygningsstyrelsen om, at der i bygningen indgår upcycling. Flere ved mødet spurgte ind til, hvordan man præcist fra Bygningsstyrelsen ønsker den del af opgaven løst. Lisa Sørensen fra Bygningsstyrelsen siger, at ønsket om upcycling er med i udbudsbekendtgørelsen, fordi man hos Bygningsstyrelsen vil undersøge, hvordan man kan bruge upcycling.

– Upcycling er et område, som vi i Bygningsstyrelsen ikke har så meget erfaring med endnu, men som vi godt kan tænke os at få erfaring med. Det er jo højaktuelt, og vi mener, at det er en retning, som vi er nødt til at undersøge, for der er jo knappe ressourcer, siger hun.

Hos Arkitektskolen Aarhus er man lettet over, at man endelig er kommet til udbudsrunden.

– Jeg synes, det er super dejligt at mærke, at både rådgivere og Bygningsstyrelsen er begejstrede, når de står her og fremlægger det her, og det giver mig en tro på, at det samarbejde, der skal etableres, og som indtil videre har kørt rigtig godt, det fortsætter. Det er en milepæl, at vi endelig er kommet til udbuddet – det har vi kæmpet for i rigtig mange år, siger Torben Nielsen, rektor for Arkitektskolen Aarhus.

Du kan læse mere om NEW AARCH her.