DEBAT

Torben Nielsen: Riv Navitas ned!

Rektor på Arkitektskolen Aarhus, Torben Nielsen, mener, at det er på tide, at man erkender, at Navitas var en fejl. Den bør rives ned, og i stedet kunne man lave eksempelvis en bypark på området, mener han

Af Torben Nielsen, rektor på Arkitektskolen Aarhus

Tillykke til Aarhus Universitet med planerne for Universitetsbyen og den strategisk kloge beslutning om at fraflytte Navitas og samle sig omkring universitetets eksisterende campus. Det er godt og klogt set. Det har alle muligheder for at blive godt, interessant og en kæmpe gevinst for universitetet og Aarhus som en førende uddannelsesby. Jeg glæder mig til at følge udviklingen.

På havnen står Navitas tilbage med tomme lokaler, når ingeniørerne flytter ud inden for en årrække, og maskinmestrene som ventet også forlader bygningen.

Navitas bliver dermed et endnu tydeligere trist vidnesbyrd om, hvorfor det var en rigtig dårlig idé at placere en uddannelsesinstitution på en af de vigtigste placeringer på havnen.

Den placering skulle have været reserveret til offentlige formål, som kunne være til gavn for mange flere af byens borgere, end hvad en uddannelsesinstitution kan tilbyde.

Bygningen lukker om sig selv

I den oprindelige plan for havnen var der to centrale lokationer, som skulle bebygges med offentligt tilgængelige funktioner, og det er lykkedes på bedste vis med den ene – Dokk1.

Det skyldes, at bygningen har de rigtige funktioner, som giver noget tilbage til byen, i form af store udendørs og indendørs offentlige rum. Det lykkedes ikke med Navitas, måske primært fordi den funktion, som skulle være i bygningen, ikke var den rigtige på et så centralt og vitalt sted, hvis målene i den oprindelige plan skulle opfyldes.

I stedet var der brug for en bygning, som skulle gavne området og byens borgere – og det kan man ikke forvente af en uddannelsesinstitution.

Rent arkitektonisk lever bygningen heller ikke op til, hvad man kan forvente på en så prominent placering. Fra landsiden fremstår Navitas med sine skarpe facader bestemt ikke imødekommende over for byens borgere.

Hvor Dokk1 på fineste vis formår at nedbryde grænsen mellem ude og inde ved hjælp af et offentligt aktivitetsområde rundt om bygningen, er det slet ikke tilfældet med Navitas – som forbipasserende føler man sig simpelthen ikke inviteret indenfor. Det betyder, at Navitas i høj grad er en bygning, der lukker sig om sig selv.

 

Torben Nielsen er rektor på Arkitektskolen Aarhus

Bypark i stedet

Når maskinmestrene og ingeniørerne flytter ud, kan andre selvfølgelig flytte ind og få nytte af Navitas, og det bliver vel også resultatet – selv om det vil kræve en del forandringer, hvis bygningen i fremtiden skal åbne sig mod byen og invitere borgerne indenfor.

Men skulle man ikke for én gangs skyld erkende, at man lavede en fejl og gøre noget ved det?

Måske ville det være en idé for nogle store fonde eller koncerner at købe bygningen, rive den ned og give Aarhus en perle på linje med Dokk1. Ellers kan der blot være en åben plads til bedre (krise)tider, hvor der ikke skal udvikles og bygges i et tempo, hvor ikke mange kan følge med – hverken byen eller kvaliteten.

En bypark fyldt med aktiviteter for byens borgere var en anden mulighed. Måske havnens investorer og byudviklere kunne gå sammen om dette ædle formål? Måske kunne vi alle?

Jeg er klar over, at der naturligvis er investeret mange penge i anlæg af det nuværende byggeri, og der dermed vil blive et stort økonomisk tab. Det er vel ikke acceptabelt? Ikke umiddelbart. Men se det som en langtidsinvestering, en afskrivning for fremtiden, hvor den brugsmæssige og æstetiske gevinst vil være det hele værd. Det, synes jeg, er værd at overveje.

I Gellerup ventede vi 50 år

Jeg vil ønske for Aarhus, at vi sammen kunne være så modige, at vi turde tage konsekvensen, når vi opdager så fatal en fejl i planlægningen af vores by. Vi har gjort det i Gellerup, men lad os ikke denne gang vente 50 år, før vi gør noget, bare for at undgå at træde nogen over tæerne.

Arkitekterne, bygherren og beslutningstagerne bag byggeriet har med garanti ageret med de bedste intentioner, da de i sin tid gik til opgaven.

Men jeg tror, at mange sammen med mig kan se, at det ikke blev den rigtige bygning, der blev bygget.

Så lad os nu, hvor lejligheden byder sig, drøfte, om ikke det er muligt i en så fremsynet og driftig by som Aarhus at rette op på en beslutning, som ikke skulle være taget, og så se Navitas som blot ét eksempel på, at byudvikling ikke altid lykkes.

Vi bygger og bygger i Aarhus lige nu, og hurra for det, men vi skulle måske for en gangs skyld investere i nedrivning og gentænkning som en del af byudviklingen.