Nyhed

Tillidsrepræsentant kæmper for kollegerne

Hos Link Arkitektur A/S knokler Martin Maribo, der er tillidsrepræsentant, for sine kolleger. Målet er at komme så let gennem krisen, som muligt

Af Bo Billeskov Grünberger

Der hersker uvished rundt omkring på arbejdspladserne i Danmark. Meget er lige nu uvist, og der kommer hele tiden nye meldinger fra regeringen om, hvordan man vil forsøge at hjælpe til med, at der ikke kommer massefyringer landet over.

Bedst muligt gennem krisen

Hos Link Arkitektur A/S ligner situationen den på så mange andre tegnestuer. Mange medarbejdere er sendt hjem for at arbejde. Kun dem med arbejdsplads ude af huset, der fører tilsyn eller arbejder med byggeledelse på byggepladserne, er stadig ude at arbejde. Martin Maribo er lige nu ved at undersøge, hvordan han sikrer, at hans kolleger kommer bedst muligt gennem krisen.
Ledelsen har meldt ud, at der vil komme tiltag for at holde udgifterne for firmaet nede, så man undgår mange afskedigelser, men endnu er der ikke meldt konkrete tiltag ud.

– Ledelsen har ikke sagt noget indtil videre, men vi har talt om noget på samarbejdsudvalgsmøder, så vi kan kompensere for den nedgang, der nok kommer i omsætningen. I første omgang handler det om, at folk skal afspadsere halvdelen af de 150 timer, som nogen har opsparet. De sidste 75 timer bliver nok også bragt i spil. Der kom jo en hjælpepakke fra regeringen i går, men jeg ved ikke, hvordan det påvirker os, fortæller Marin Maribo.

Hvad gør andre?

Endnu hersker uvisheden, og Martin Maribo er derfor gået i gang med at kontakte tillidsrepræsentanter på andre tegnestuer for at høre, hvad de gør, og hvordan ledelsen håndterer det hele hos dem.

– Jeg har foreløbig kun hørt fra tre andre tegnestuer. De er nået frem til lidt det samme som os: Folk er sendt hjem, og i første omgang kompenserer de ved, at folk afspadserer timer udover 75 timer fra puljen. De overvejer også yderligere tiltag. Men der er ikke nogen, som har hørt om noget konkret, udover det, der er i overenskomsten. Hvis man skal passe børn, er der barnets første sygedag, men udover det, er det folks eget problem, hvis ikke de kan passe deres børn. Arbejdstiden er stadig 37 timer, men man kan aftale med sin projektleder, hvis man har behov for at få mere fleksible timer til feks. At passe børn. Hvis man ikke kan opretholde 37 timer, skal man afspadsere eller bruge sin ferie.

Har du lyst til at fortælle, hvordan I håndterer krisen på din arbejdsplads, så skriv til bog@faod.dk. Vi hører gerne fra jer!

Læs mere

Læs vores nyhed og få svar på corona-spørgsmål.
Hvad må du? Hvad kan du, og hvad kan du sige nej til? Drøft løbende konsekvenserne af corona på arbejdspladsen og kontakt FAOD, hvis du er i tvivl om din arbejdssituation. Nyheden opdateres løbende.