Nyt fra branchen

Team Vandkunsten skal udvikle Holstebro bymidte

Illustration: Vandkunsten.

Team Vandkunsten har vundet udviklingskonkurrencen om Holstebro Midtby.

Team Vandkunsten fra København er netop blevet kåret som vinder af arkitektkonkurrencen i Holstebro om udvikling af midtbyen. Holstebro indgår i et forskningsprojekt som et eksempel på progressive byudvikling med inddragelse af mange aktører.

En enig bedømmelseskomite pegede på Team Vandkunsten fra København. 19 arkitektteams havde budt ind på opgaven, og tre var i finalen, som hermed blev afgjort, skriver Holstebro Udvikling.

Team Vandkunsten og de to andre teams i finalen havde fået til opgav at give deres bud på fremtidens Holstebro. Opgaveskrivelsen til arkitekterne havde rødder i de 1.000 ideer til byens udvikling, som var kommet fra borgere og en lang række andre aktører.

Næste skridt er, at vinderen over de kommende måneder udarbejder en endelig helhedsplan for udviklingen og udbygningen af Holstebro midtby. Det sker med udgangspunkt i vinderforslaget plus det bedste fra de to andre forslag. Herefter sker der en politisk behandling med bl.a. ny kommuneplan og nye eller reviderede lokalplaner. Det sker, før nye byggeprojekter og andet går i gang.

 

Plan binder byen bedre sammen
Borgmester H.C. Østerby og Annemette Færch, formand for Holstebro Udvikling, lagde ved kåringen af vinderen vægt på, at Team Vandkunstens plan har fokus på at midtbyen fortættes og detailhandlen styrkes og derigennem binder Holstebro bedre sammen og samtidig genindføres naturen i byen.

Det er dejligt at opleve, at Team Vandkunsten er så god til at omsætte de mange ønsker fra byen til en visionær plan. Det er utroligt vigtigt, når vi ønsker at opbygge en kultur for inddragelse af rigtig mange målgrupper i vores byudvikling. Den byudvikling, vi nu søsætter, kommer til at definere udviklingen af Holstebro by i de næste 50 år, siger Annemette Færch.

 
Holstebro i forskningsprojekt
I Holstebro gør kulturen en forskel. Den ligger i byens DNA og skal også danne skole for en ny kultur for byudvikling. Meget tyder på, at det ikke bare bliver i Holstebro. Byudviklingsprojektet bliver brugt som eksempel i et forskningsprojekt støttet af Realdania og Innovationsfonden.

I Holstebro bliver alle gode kræfter lagt sammen. Det var baggrunden for, at Færchfonden sammen med kommunen stiftede Holstebro Udvikling P/S, og derfor har der i forberedelsen til og starten af masterplansprocessen været særligt meget fokus på borgerinddragelse.

Vi ønsker også i fremtiden en levende og spændende by, som er en vækstdynamo for hele Nordvestjylland. Byens borgere og andre aktører er dem, der bedst ved, hvilke ønsker de har til fremtidens Holstebro. Derfor inddrager vi bredt. Vores mål er via byudviklingen at styrke byens attraktionskraft i forhold til at tiltrække nye borgere, nye erhvervsdrivende, nye inve¬storer og flere turister, siger Borgmester HC Østerby.

 
En stolt vinder
Jan Albrecthsen fra Team Vandkunsten.

– Vi er utrolig stolte over og glade for at vinde. Vi glæder os til at samarbejde med udviklingsselskabet henimod en udviklingsplan, der kan understøtte fremtidens Holstebro som grøn kulturkøbstad – og som købstaden med de mest interessante boligtilbud i regionen, siger Jan Albrecthsen.

 

Dialogen fortsætter i lokale områder
Dialogen forstummer ikke i Holstebro.

– Nu kan interesserede borgere kigge videre på de tre forslag i Rådhushallen i Holstebro, og 9. november bliver der holdt åbent hus i Nørregade, hvor alle er velkommen til at stille masser af spørgsmål til H.C. Østerby, Vandkunsten og mig. Og dialogen fortsætter. Når vi har helhedsplanen, så bliver der dialog decentralt i de enkelte områder i byen, siger Jesper Larsen, direktør Holstebro Udvikling.

 

Naturen genintroduceres
Konkurrencen om udviklingen af Holstebro bymidte har udgangspunkt i at byens hospital i 2021 flytter til nye faciliteter og efterlader en 21.000 kvm stor grund med en attraktiv placering centralt i Holstebro. Derfor har Holstebro kommune og Færch Fonden sammen etableret udviklingsselskabet Holstebro Udvikling, skriver Vandkunsten i nyhederne.

En omfartsvej rundt om byen fungerer i dag som en ringmur. Derfor har Team Vandkunsten udviklet måder at gennembryde denne ”mur”. Naturen genintroduceres i midtbyen og nye boligformer introduceres på sygehusgrunden. Forslaget forstærker og fortætter Holstebro som kulturby, og vil frilægge en del af Storå som byen er vokset op omkring.

Team Vandkunsten er Tegnestuen Vandkunsten, Skaarup Landskab, Torben Schønherr, ÅF og ICP.