Nyt fra branchen

Team SLA vinder udbud om udviklingsplaner

Eksempel på kystnært projekt: Brattøra Friområde. Illustration: Team SLA.

Team SLA vinder udbud om udviklingsplaner for Vordingborg Nordhavn, Præstø Havn og Stege Kyst.

Nu sættes udarbejdelsen af udviklingsplaner for Vordingborg Nordhavn, Præstø Havn og Stege Kyst i gang. Vordingborg Kommune har haft sendt udarbejdelsen af tre strategisk-fysiske udviklingsplaner for de tre havne i udbud.

Det blev tegnestuen SLA og deres team, der i samarbejde og dialog med kommunen, havnenes parter og borgerne i de tre byer, skal udarbejde de tre udviklingsplaner under det fælles tema BY OG VAND, skriver Vordingborg Kommune i en pressemeddelelse.

 

Vordingborg. Foto fra udbudsmateriale.

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg har besluttet at igangsætte udarbejdelsen af tre strategisk-fysiske udviklingsplaner for lystbådehavnene og tilhørende områder med fritids- og vandrelaterede aktiviteter i de tre købstæder, Vordingborg, Præstø og Stege. Den enkelte udviklingsplan skal vise langsigtede og innovative helhedsløsninger for fritidstilbud, havne- og vandsportsaktiviteter for de mange aktive borgere, der nyder de muligheder byen, naturen og vandet tilbyder. Samtidig skal udfordringen med havvandsstigning og gentagne højvandshændelser håndteres ved at arbejde med vandet som et udviklingspotentiale – en styrke, der kan binde by og havn sammen.

I alt modtog Vordingborg Kommune 15 meget gennemarbejdede og gode tilbud på opgaven fra stærke, tværfaglige teams. Valget faldt på SLA, CFBO, DHI og Viggo Madsen og deres team af rådgivere inden for strategisk byudvikling, borgerinddragelse, vandmiljø, kystsikring og ingeniørkundskab.

Stege.
Foto fra udbudsmateriale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det, vi har lagt vægt på ved udvælgelsen af rådgiver er, at blandt andet deres overordnede greb ”naturbaserede udviklingsplaner”, der bygger på Vordingborgs, Præstøs og Steges helt særlige og unikke blågrønne naturkvaliteter.

I tilbuddet skriver teamet blandt andet, at det skal være udviklingsplaner, der både differentierer havnene og byerne indbyrdes fra hinanden, men som også tilsammen danner et stærkt værdimæssigt brand som Vordingborg Kommune som storbyens forhave.

Allerede nu går team SLA i gang med at undersøge og kortlægge de eksisterende kvaliteter i de tre havne: Naturværdier, bygningsarkitektur, kulturarv, byliv, sikringsbehov, m.m.Herefter vil der blive inviteret til et byværksted i hver havn, hvor alle borgere, erhvervslivet og foreninger kan komme med deres idéer og ønsker for havnenes udvikling og fremtidige indretning. Samtidigt oprettes en digital dialogportal med løbende information om projekterne og hvor alle interesserede kan debattere og idéudvikle på udviklingsplanerne.

 

Præstø.
Foto fra udbudsmateriale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Udvikling af havnene har været efterspurgt meget længe, så jeg er meget glad for at arbejdet nu kan igangsættes. Udviklingsplanerne skal skabes i et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem rådgivere, kommune, borgere og andre interessenter. Samtidigt skal de løsninger, vi sammen vælger, være fler-funktionelle, så vi sikrer, at pengene bliver brugt klogt. Kystsikring kan eksempelvis udformes, så det samtidigt er et levende byrum, siger Michael Larsen, formand for Udvalget for Plan og Teknik.

De tre udviklingsplaner skal være afsæt for kommende anlægsprojekter og skal danne grundlag for samarbejde med relevante fonde og investorer om realiseringen af projekterne. Foreløbig har Kommunalbestyrelsen afsat knap otte millioner kroner til realisering af de fysiske anlæg, som kan udgøre den kommunale medfinansiering. Udviklingsplanerne forventes færdige i slutningen af året.

 

Eksempel på kystnært projekt: Brattøra Friområde.
Illustration: Team SLA.