Nyt fra branchen

Summer Academy klar med kursusprogram

Arkivfoto: Per Rehfeldt.

På KADK Summer Academy kan specialister og ledere fordybe sig i krydsfeltet mellem innovation, bæredygtighed, teknologi og kunst.

KADK Summer Academy inviterer igen i år til en kursusrække, hvor specialister og ledere kan fordybe sig i krydsfeltet mellem innovation, bæredygtighed, teknologi og kunst, skriver KADK i en pressemeddelelse.

De ni kurser, som KADK udbyder denne gang, ledes af forskere og undervisere suppleret af vidende og erfarne fagfolk med frisk praksis i bagagen. Med ni kurser er programmet er vokset siden debuten sidste år, men sigtet med Summer Academy er stadig, at kursisterne kan vende tilbage til hverdagen med inspiration og konkret viden, som kan omsættes direkte i praksis.

KADK Summer Academy henvender sig til ledere, specialister og praktikere i den private og offentlige sektor, som ønsker at udbygge deres kompetencer med den nyeste viden om metoder og strategier inden for arkitektur og design. Kurserne formidler viden, erfaringer og løsninger, der kan anvendes i praksis på tegnestuen, i produktudviklingen eller i virksomhedsstrategien.

– Vi er glade for igen at kunne slå dørene op til Summer Academy. Med de gode erfaringer fra sidste år udbyder vi igen et program, som blandt andet svarer på nogle centrale udfordringer inden for innovation og bæredygtighed. Emnerne på Summer Academy udspringer af forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed på KADK, så vi tør godt love et højt niveau af viden og inspiration til alle, der vælger at bruge en uge af august her på Holmen, siger rektor Lene Dammand Lund.

Kurserne løber over fem dage og starter 17. august 2020.

 

 

 

 

 


Program Summer Academy 2020
 • Design Thinking Executive og Bæredygtig Ledelse. Udforsk dig selv som leder gennem den nyeste forskning i designtænkning, organisationsteori og oprindelige visdomstraditioner.
 • CoDesign: Partnerskaber, proces og praksis. På dette kursus får du teoretiske perspektiver på og metoder til at organisere og lede tværgående designorienterede processer.
 • Bygningskulturens Værdi – værdibaserede løsninger for bæredygtig transformation og restaurering. Kurset har til formål at opbygge og ajourføre viden om relevante teorier og værktøjer inden for bygningskulturens værdi, bæredygtighed, transformation og restaurering.
 • Bæredygtig Innovation i Byggeriet – hvordan når vi reduktionsmålene? Regeringens mål kræver gennemgribende nytænkning og innovation i byggeriet. Hvilke indsatsområder giver det størst effekt at starte med i din virksomhed?
 • Det Nye Interiør. Kurset viser, hvordan rum- og interiørdesign kan være med til at løse nogle af nutidens udfordringer, og giver dig den seneste viden inden for feltet.
 • Story World Design. Indblik og hands on på et unikt redskab i tværfaglige samarbejder mellem fx designere, arkitekter, producenter, forfattere, instruktører og andre, der udvikler idéer og koncepter med narrativt og interaktivt indhold.
 • Dagslys i Arkitekturen – lovgivning, lyskvalitet og arbejdsmetoder. På dette kursus får du redskaber til at balancere de lovmæssige talværdier med visuel, rumlig planlægning af dagslyset.
 • Kunstnerisk Metode og Pragmatik. Kurset beskæftiger sig med relationen mellem kunst og arkitektur med udgangspunkt i udvalgte udenlandske tegnestuer med markant kunstnerisk profil.
 • Datavisualisering. Gennem målrettet arbejde med datavisualisering kan vi vise det skjulte, gøre komplekse problemstillinger mindre komplekse og blotlægge information, der ville kunne hjælpe beslutningstagere såvel som borgere med at træffe kvalificerede valg og ændre adfærd.
   

Læs mere