Nyt fra branchen

Sønderjyllands akutsygehus bliver Årets sundhedsbyggeri

Sønderjyllands Akutsygehus. Foto: Bjørn Sørensen, Sygehus Sønderjylland

Arkitektfirmaerne Friis & Moltke og RAVN Arkitektur får prisen for Årets sundhedsbyggeri med Sønderjyllands nye akutsygehus i Aabenraa.

Nohrcon har netop overrakt prisen for Årets sundhedsbyggeri til projektteamet bag Sønderjyllands nye akutsygehus i Aabenraa, der har været gennem en omfattende og eksemplarisk udvidelse og ombygning, skriver Nohrcon i en pressemeddelelse.

En offentlig afstemning og en fagjury afgjorde, at det var Aabenraas nye pragtprojekt, der fortjente den prestigefulde pris.

Bag projektet står blandt andet andre Friis & Moltke og RAVN Arkitektur.

Juryen fremhævede, hvordan sygehuset nu udnytter den flotte udsigt og lyset, som er så vigtigt for vores velbefindende. Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) er glad for de nye, moderne faciliteter, der understøtter gode og sikre forløb for patienterne, og som samtidig letter hverdagen for medarbejderne.

– I Region Syddanmark har vi de seneste år været i gang med omfattende sygehusbyggerier på alle vores sygehusenheder. Fælles for alle byggerierne har været et ønske om at skabe moderne faciliteter, der understøtter gode og sikre forløb for patienterne, og som samtidig letter hverdagen for vores medarbejdere. Det, synes vi, er lykkedes rigtig godt, og prisen til det nye akutsygehus i Aabenraa er et fint skulderklap til alle dem, der har været involveret i processen, siger regionsrådsformand Stephanie Lose.

 

Ulla Skjærbæk Johansen, Tegnestuechef, RAVN Arkitektur –  Daniel Auning, Bygningskonstruktør MAK, RAVN Arkitektur – Palle Hurwitz, Partner, FRIIS & MOLTKE Architects – Jan Refsgaard Jepsen, projektchef og arkitekt, FRIIS & MOLTKE Architects – Peter Fosgrau, administrerende sygehusdirektør, Sygehus Sønderjylland Foto: Henrik Houman.

 

For krop og sjæl
Den omgivende natur er inddraget så meget som muligt i projektet, blndt andet med grønne gårdhaver og udsigt over skoven, og de fleste sengestuer har udgang til terrasse og får masser af dagslys ind. Forskning viser nemlig, at grønne og sanselige omgivelser er med til at forebygge og lindre sygdom, stress og depression. Materialerne er varme og indbydende for at fremme følelsen af hjemlighed og undgå institutionelt præg. Sengestuerne har fx et vinduesmøbel, der giver ekstra god plads til pårørende.

Projektteamet har i tæt samarbejde skabt rammer for et reelt helende sygehusmiljø, der fusionerer tilgængelig viden, rum, landskab og teknologi. Kunsten bruges både som sansestimulerende element og gør det lettere for patienter og besøgende at finde vej. Det har været ambitionen at skabe et miljø, hvor sanselighed, poesi, omskiftelighed og læring samles i ét videnskabeligt funderet sygehusmiljø. En symbiose imellem sygehus og omgivelser, som tilsammen skaber ”hel arkitektur” for både krop og sjæl

– Vi er beærede over at modtage prisen for Årets Sundhedsbyggeri. Med udvidelsen af Aabenraa Sygehus har hele teamet i samarbejde med bygherren skabt et stykke helende arkitektur, der giver stor intern overskuelighed, effektivitet og samtidig bringer lys og udsigt helt ind i alle sengestuer. Det gode samarbejde mellem bygherre og rådgiverteamet er årsagen til, at det ambitiøse projekt overholder både budget og tidsplan, og samtidig indfrier bygherres og konkurrenceprojektets visioner. En stor tak til Nohrcon, alle der har stemt og ikke mindst Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland, Cowi, Ravn Arkitektur, 5E Byg og Møller & Grønborg, siger Palle Hurwitz, der er partner i Friis & Moltke.

 

Foto: Bjørn Svendsen.

– Det er en stor glæde for RAVN Arkitektur, sammen med det øvrige rådgiverteam, at modtage prisen for Årets Sundhedsbyggeri 2020. Det nye Akutsygehus i Aabenraa er resultatet af et tæt og mangeårigt samarbejde, hvor det arkitektoniske ambitionsniveau har været højt fra start til slut. Ikke mange byggerier rummer så væsentlige og vidt forskellige øjeblikke som sygehusbyggeri – og få steder er mennesker så sårbare som netop hér. At skabe en tryg og hjemlig atmosfære for patienterne og samtidigt sikre funktionelle og fremsynede rammer for personalets arbejde er kernen i projektet. Vi er stolte og glade for at dette er lykkedes, siger Uffe Lumbye Nielsen, der er partner i RAVN Arkitektur.

 

Foto: Friis & Molkte.

– Som totalrådgiver og ingeniørrådgiver på konstruktioner og samtlige tekniske fag er vi stolte over, at et af vore markante sundhedsprojekter er blevet valgt som årets sundhedsbyggeri. Og når så der samtidig er tale om et kvalitetsfondsprojekt, er det ekstra glædeligt. ikke mindst set i lyset af, at projektet er gennemført inden for den planlagte tidsplan og det afsatte budget, siger Jørgen Lykke Nielsen, der er projektchef og projekteringsleder hos Cowi.

 

Foto: Bjørn Sørensen.

 
Tredje år
Det er tredje år i træk har Nohrcon sat fokus på de gode eksempler på byggeri og indretning af hospitaler, plejeboliger og sundhedscentre med kåringen af årets sundhedsbyggeri som optakt til temaugen om fremtidens sundhedsbyggeri til efteråret.

Sidste gang gik prisen til det moderne sundhedscenter i Holstebro, men i år skulle vinderen findes iblandt så forskellige projekter som et sygehus, et hospice, et kræftrådgivningscenter, og et friplejehjem.


SÅDAN LØD ROSERNE TIL DET NYE AKUTSYGEHUS I AABENRAA
 • ”At være på en af stuerne i sygehuset med den varme og udsigt er helt utroligt. NB. Kræftpatient.”
 • ”Unikt byggeri der udvikler hele Sønderjylland.”
 • ”Flot bygning! God helhed mellem arkitektonisk kvalitet, funktionalitet og fedt med brugerinvolvering!”
 • ”Samspillet med omgivelserne er enestående.”
 • ”Veludført offentligt byggeri til tiden og prisen.”
 • ”Så fint med enkeltstuer med udsigt – godt for sjælen til hurtigere helbredelse.”
 • ”Projektet har fanget formsproget fra den gamle del, og moderniseret det så det ikke ser gammeldags ud. Tilbygningens indre smelter godt sammen med det gamle. Mens det udefra skiller sig respektfuldt ud.”
 • ”Jeg synes det er et unikt og flot byggeri, som i fremtiden vil hjælpe mange borgere i DK.”
 • ”Flotte linjer og design som ikke ses hver dag. Byggeriets kvalitet ser også ud til at være i top.”
 • ”Det er godt at se en så svær opgave som at lave et hospital med behagelige stuer og en høj grad af deinstitutionalisering, så man kan føle sig tilpas i noget, der ellers er ubehagelige rammer.”


FAGJURYEN UDTALTE BL.A. FØLGENDE OM DET NYE AKUTSYGEHUS I AABENRAA VED NOMINERINGEN
 • “En meget vellykket udvidelse af det eksisterende Aabenraa Hospital, som i meget højere grad end det eksisterende drager nytte af den smukke placering og flotte udsigt. Den spændende facade giver en super god udnyttelse af udsigt og dagslys. Et godt eksempel på et hospitalsbyggeri, som er overskueligt og til en vis grad fleksibelt ift. forskellige fremtidsscenarier.”
 • “Udnytter den flotte udsigt og lyset, som er så vigtigt for vores velbefindende.”
 • “Flott utvidelse av eksistrende bygg. Vakker fasade og god tilgang på å komme seg ut til haver i nærhet.”


DE FIRE PROJEKTER DER VAR NOMINERET TIL PRISEN
 • Sønderjyllands Akutsygehus i Aabenraa
 • Hospice Vangen i Aalborg
 • Kræftrådgivningscenteret Livsrum Herlev
 • Attendo Lærkevej Friplejehjem i Frederikssund