Nyt fra branchen

Sidste udkald til Dansk Landskabspris

Foto: Danske Arkitektvirksomheder.

Projekter til Dansk Landskabspris skal være indsendt senest fredag 7. juni.

Frem til fredag 7. juni 2019 kan der indstilles projekter til Dansk Landskabspris. Juryen efterspørger særligt projekter, hvor landskabsarkitekturen dokumenterer værdiskabelse på en overbevisende og effektiv måde.

Til dette års uddeling af Dansk Landskabspris ønsker juryen at hædre og premiere personer eller projekter der forholder sig til, hvordan landskabsarkitektur skaber samfundsmæssig værdi, skriver Danske Arkitektvirksomheder i en pressemeddelelse

Der er ingen specifikke temaer for indstillingen af landskabsprojekter, men juryen søger personer og/eller projekter, der eksempelvis fokuserer på FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling og projekter, hvor landskabsarkitekturen dokumenterer værdiskabelse på en overbevisende og effektiv måde. 

Juryen for Dansk Landskabspris opfordrer alle der ønsker, at indstille projekter af nyere dansk landskabsarkitektur, planlægning og byrumsstrategier.

Dansk Landskabspris 2019 vil blive uddelt i København torsdag 7. november 2019. Vinderprojektet bliver belønnet med 50.000 kroner. 

Prisen uddeles i et samarbejde mellem Park og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter.

 

Der kan indstilles via e-mail til landskabsprisen@landskabsarkitekter.dk. Projekter skal være indsendt senest fredag 7. juni.

 


Dansk Landskabspris 2019 jury består blandt andre af
  • Anne Stausholm, landskabsarkitekt mdl, Anne Stausholm Landskabsarkitekter / Danske Arkitektvirksomheder
  • Line Toft, landskabsarkitekt mdl, maa, LABLAND architects / Danske Landskabsarkitekter
  • Steen Himmer, landskabsarkitekt, Gentofte Kommune / Park og Naturforvalterne.