Netværk for selvstændige bygningskonstruktører og arkitekter

Netværk for selvstændige bygningskonstruktører og arkitekter
Meld dig ind i FAOD og KF’s netværk for selvstændige i byggebranchen og få ny viden, sparring og kontakt til andre med egen virksomhed.

Hvem?
FAOD og KF tilbyder et professionelt netværk for bygningskonstruktører og arkitekter, som driver en enkeltmandsvirksomhed (med CVR-nummer) – enten på fuld tid eller ved siden af et andet job. Netværket giver dig mulighed for at møde andre og dele viden, der kan være med til at udvikle din virksomhed. Netværket foregår øst for Storebælt, og er for medlemmer af FAOD og KF.
Overvejer du at starte selv, men endnu ikke kommet i gang? Deltag på kurset ’Solo – opstart af selvstændig virksomhed’ (se www.kf.dk/arrangementer) eller kontakt FAOD og KF for nærmere rådgivning.

Hvad handler det om?
Du er i høj grad med til at bestemme, hvilke temaer netværket skal tage op. Det kan for eksempel være:

• Få styr på kontrakter
• Markedsføring – hvordan gør jeg?
• Kan forretningsgrundlaget holde vand?
• Juridiske problemstillinger
• Forretningsudvikling – hvordan sikrer du, at du er relevant i fremtiden?
• Lær at pitche din idé
• Iværksætteradministration for begyndere
• Sådan prissætter du dine ydelser
• Kom i mål med dit årsregnskab
• Med mere

Hvad får du ud af at være med?
Netværket vil give dig mulighed for at få ny viden, sparring og kontakt til andre selvstændige inden for byggeriet. Du vil opbygge professionelle personlige relationer til gavn for din virksomhed.

• Kontakt til eventuelle samarbejdspartnere
• Lejlighed til at reflektere over din egen praksis
• Sparring på dine virksomhedsudfordringer og dilemmaer
• Mulighed for at hjælpe andre på de områder, du ved mest om
• Forbedret dine virksomhed- og karrieremuligheder 

Hvordan foregår det?
Selvstændig netværket er ikke en række foredragsmøder, men aktive netværksmøder, hvor deltagerne er på selv. Det er deltagerne, der er i centrum. Enkelte gange kan der være eksterne oplægsholdere, men primært er det jer, deltagere, som vil stå for indholdet på møderne med udgangspunkt i jeres egen konkrete viden og erfaringer.
Der bliver som udgangspunkt afholdt 4 netværksmøder af 3 timers varighed i løbet af et år.
Det, der adskiller netværket fra andre professionelle netværk er, at det er målrettet selvstændige bygningskonstruktører og arkitekter med enkeltmandsvirksomhed. Det er altså for dig, der har en lille virksomhed og savner sparring og inspiration i hverdagen.

Størrelsen på netværket er ca. 30 medlemmer. Der lægges vægt på at få opbygget tillidsfulde relationer og opbygget fortrolighed blandt deltagerne. En høj tillid giver god grobund for at lære, sparre og udvikle i fællesskab.

Der er løbende optag i netværket af nye medlemmer. Skriv til KF-konsulent Bo Sune Christensen bo@kf.dk eller FAOD-konsulent Anette Sørensen ans@faod.dk

Hvor og hvornår?
Netværket skydes i gang med et opstartsmøde, hvor der deltager en konsulent fra FAOD og KF, og der bliver lavet en brainstorm over emner til de resterende møder. Der vil blive dannet en baggrundsgruppe af frivillige, som vil stå for de kommende netværksmøder og den nærmere planlægning. Der vil blive udpeget en primær kontaktperson i netværket, men ansvaret er fælles for afholdelse af møder. Der er ikke en facilitator med fra KF og FAOD udover opstartsmødet og det sidste møde.

Netværket holder til øst for Storebælt. Første netværksmøde afholdes hos FAOD, Akademikertårnet, Lindevangs Allé 2, 2000 Frederiksberg. De resterende møder afholdes fortrinsvist på netværksdeltagernes egne arbejdspladser for at skabe større indblik i deltagernes hverdag. Dette aftales nærmere på det første netværksmøde. Møderne afholdes i tidsrummet kl. 17.00-20.00.

Mødeplan for 2020/21 – skriv dem i kalenderen!
1. møde onsdag 09.09.20 kl. 17-20
2. møde torsdag 12.11.20 kl. 17-20
3. møde tirsdag 12.01.21 kl. 17-20
4. møde onsdag 10.03.21 kl. 17-20

Hvad forventes af dig?
Som medlem af netværket skal du bidrage med erfaringer og vidensdeling på et højt fagligt niveau. Jo mere viden og ikke mindst engagement, hver enkelt medlem bidrager med, jo bedre bliver netværket også. Du forpligter dig i udgangspunktet til at møde op og bidrage i alle møderne, da det er vigtig for at kunne sikre maksimalt udbytte af netværket. Enkeltstående afbud accepteres. Alt hvad der bliver talt om på møderne, skal holdes fortroligt.

Pris
Gratis for medlemmer af FAOD og KF. Kun for medlemmer.

Hvordan tilmelder du dig?
Du kan skrive til KF-konsulent Bo Sune Christensen bo@kf.dk eller FAOD-konsulent Anette Sørensen ans@faod.dk, hvis du vil meldes ind i netværket. 

Arkivfoto: Ulrik Jantzen

Sidst redigeret: 11. september 2020