Legatoversigten

På denne side har vi samlet en række legater, som støtter projekter, rejser eller arbejdsophold indenfor arkitektur, design eller kunsthåndværk. Tjek altid den enkelte fonds egen hjemmesiden for opdaterede deadlines og beskrivelser.

 

Træfonden

Ifølge Træfondens fundats er det fondens formål at give støtte til: Uddannelse, Rejselegater, Design og markedsføring,

Ansøgningsfrist: løbende

 

Grosserer L. F. Foghts Fond

Fonden støtter bl.a.: Kunstnere inden for billedhugger- og malerkunsten, fortrinsvis uddannelse og udstillingsprojekter. Håndværkere inden for de fag, som grosserer Foghts virksomhed havde særlig tilknytning til, nemlig snedker-, tapetserer- og manufakturfagene – fortrinsvis uddannelse.

Ansøgningsfrist: løbende

 

Nordisk kulturfond 

Nordisk Kulturfond støtter kunst- og kulturprojekter med samarbejdspartnere fra flere af de nordiske lande (Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland). Nordisk relevans og samarbejde skal være en grundpræmis i projektet.

Ansøgningsfrist: løbende

 

Ingeniør Ernst B. Sund Fonden

Ingeniør Ernst B. Sund Fonden har til formål at støtte kunst, videnskab og andre almennyttige formål. Desuden uddeler fonden et større kulturlegat, som ikke kan søges. Ernst B. Sund Fonden har siden de første uddelinger i 2000 støttet særlige talenter, der er med til at højne det kunstneriske og kulturelle niveau i Danmark.

Ansøgningsfrist: løbende

 

Illum Fondet

Fondet er oprettet til gavn for erhvervsmæssige, videnskabelige, tekniske, arkitektoniske og kunstneriske formål, samt andre samfundsgavnlige formål. Støtte kan ydes til institutioner, undervisningsanstalter, selskaber og foreninger samt enkeltpersoner.

Ansøgningsfrist: løbende

 

Glashandler Johan Franz Ronges Fond

Legatet uddeles til kunstnere, særligt malere og billedhuggere, tonekunstnere og unge håndværkere til udvikling og uddannelse – herunder gravører.

Ansøgningsfrist: 15. april 2020

 

Verner Overgaards Familiefond

Fonden er stiftet i 1983 af Verner Overgaard, og har siden uddelt legater til personer der har haft behov for økonomisk støtte, herunder til etablering og uddannelse. Verner Overgaard stiftede oprindeligt VOLA som bl.a. producerer armaturer, og i hans ånd har fonden fokus på støtte til dygtiggørelse indenfor design.

Ansøgningsfrist: 30. april 2020

 

Boliglab

Statens Kunstfond har i samarbejde med Realdania etableret et boliglaboratorium, der skal bidrage til at gentænke og genstarte boligbyggeriet i Danmark. I forbindelse med projektet kan du ansøge om støtte til eksperimenterende boligprojekter, der forsøger at svare på samtidens klimaudfordringer, nye familiemønstre og boformer. Arkitekter, bygherrer og hele byggebranchen inviteres til at ansøge, og 5-7 projekter udvælges til realisering.

Ansøgningsfrist: 4. maj 2020

 

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond

Der ydes primært støtte til udvikling og formgivning af nye produkter inden for design, kunsthåndværk og arkitektur, samt prototyper og produktudvikling, eventuelt i samarbejde med en producent. Ikke til studerende.

Ansøgningsfrist:11. maj 2020

 

Poul Johansen Fonden

Fonden støtter kunst og kultur i videste forstand, herunder billed- og filmkunst, arkitektur og skulpturelle kunstarter. Uddelinger gives primært på baggrund af modtagne ansøgninger. Fonden kan dog tage initiativ til kunst- og kulturprojekter og herunder indgå i samarbejde om sådanne projekter.

Ansøgningsfrist: 12. maj 2020

 

Klint fonden

Fonden yder i dag primært økonomisk støtte til unge designere og arkitekter og uddeles to gange årligt.

Ansøgningsfrist: 15. maj 2020

 

Dreyers Fond

Fonden kan støtte arkitektoniske forstudier, men ikke byggeri. Arkitektstuderende kan komme betragtning efter 2/3 gennemført studie. Arkitektstuderende kan søge støtte til praktik og udvekslingsophold

Ansøgningsfrist 15. juli 2020

 

Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond

Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond giver legat til Udlandsophold, dvs. praktik-/studieophold, forskningsophold, bacheloruddannelse, kandidatuddannelse. Ph.d. eller LLM. Ansøgeren skal være akademisk dygtig, dvs. et karaktergennemsnit på minimum 8 og have en god anbefaling fra en anerkendt fagkyndig person/vejleder/professor eller lignende. Der vil blive taget hensyn til ansøgerens sociale forhold og dokumenteret økonomisk trang.

Ansøgningsfrist: 15. september 2020

 

Listen opdateres løbende

 

Sidst redigeret: 25. marts 2020