Selskabsformer

HVILKEN SELSKABSFORM SKAL DU VÆLGE?

Hvis du vil etablere virksomhed og gerne vil gøre det sammen med en eller flere andre, kan I vælge at danne et selskab. Der findes forskellige former for selskaber. Hvilken I skal vælge, afhænger helt af jeres ønsker, muligheder og krav. De mest almindelige selskabsformer er:

I/S – interessentskab
Et interessentskab minder på mange måder om enkeltmandsvirksomheden, men er kendetegnet ved, at det som minimum har to deltagere.

I et interessentskab hæfter alle interessenter (deltagere/ejere) solidarisk og personligt med hele deres formue. Det vil sige, at kreditorerne har ret til at inddrive gæld for hele selskabet hos en af interessenterne. Man bør derfor altid overveje det meget nøje, inden man stifter et I/S og søge rådgivning, inden man går i gang.

Din egen formue kan holdes udenfor
Du kan også etablere din virksomhed som et kapitalselskab. De mest anvendte og velkendte former er A/S (aktieselskab) og ApS (anpartsselskab).

Et kapitalselskab adskiller sig fra et I/S blandt andet ved, at der ikke er personlig hæftelse og, at man derfor ikke risikerer at miste mere, end den kapital, der ligger i selskabet. Til gengæld er der krav om, at man indskyder kapital ved stiftelsen.

IVS
Siden 1. januar 2014 har det været muligt at stifte et iværksætterskab, et såkaldt IVS for en krone.
Et iværksætterselskab er i praksis et anpartsselskab. Forskellen er, at iværksættere kan stifte selskabet for én krone og derefter opbygge selskabskapitalen ved at opspare 25 pct. af årets overskud i en særlig reserve, indtil selskabskapitalen og den særlige reserve samlet udgør mindst 50.000 kr.

Selskabet kan udbetale udbytte, når selskabskapitalen og reserven udgør 50.000 kr. Når selskabskapitalen og den særlige reserve udgør 50.000 kr., kan selskabet omregistreres til et ”almindeligt” anpartsselskab.

ApS – anpartsselskab
Kapitalkravet for at stifte et ApS er 50.000 kroner (fra 1. jan. 2014). Den indskudte kapital skal ikke stå bundet på en bankkonto og kan altså bruges på fx indkøb af it-udstyr, betaling af forsikringspræmie mv.

A/S – aktieselskab
Et aktieselskab ligner på mange måder et anpartsselskab. En af de væsentlige forskelle er kravet til den kapital, der skal skydes ind i selskabet. For A/S’er er kravet 500.000 kroner.

Søg råd hos professionelle
Det er altid en god ide at søge rådgivning hos advokat eller revisor om, hvorvidt man bør vælge den ene eller anden virksomhedsform. Det er en meget konkret vurdering, hvilken virksomhedsform, der er bedst – og hvad der er den helt rigtige ramme for den ene at drive virksomhed i, kan være helt forkert for en anden.

Læs mere  på den offentlige hjemmeside Startvækst.

Sidst redigeret: 26. januar 2017