Nyt fra branchen

Sådan kan man bygge og bo bæredygtigt

Illustration: TREDJE NATUR.

TREDJE NATUR præsenterer et særligt bæredygtigt byggeri, hvor håndtering af støj og dagslys er integrerede designparametre.

Med ”Ny Vinkel” viser vi, hvordan man kan bygge og bo bæredygtigt. Vi har skabt en boligtype på grænsen til et erhvervskvarter, som repræsenterer den gode fortælling i en nødvendig grøn omstilling, skriver TREDJE NATUR på hjemmesiden.

”Det er et særligt bæredygtigt byggeri, hvor håndtering af støj og dagslys er integrerede designparametre i boligens overordnede arkitektur og udtryk”.

 

Illustration: TREDJE NATUR.

Opdraget var at skabe et byggeri, som kunne formidle overgangen mellem erhverv- og boligformål, hvor man sikrer et trygt nabo- og fællesskab samt gode boligrammer med parkeringsfaciliteter til både eksisterende og fremtidige behov. I “Ny Vinkel” oversættes principperne bag FN’s Verdensmål i praksis og resultatet bliver et attraktivt og robust rækkehusbyggeri, der fleksibelt kan tilpasses den enkelte bruger. Konceptet er skalérbart og kan justeres i forhold til at imødekomme ønsker til boligtype og -størrelser.

 

Illustration: TREDJE NATUR.

 

Vinklet rækkehus håndterer støj
Ny Vinkel” viser, hvordan en ny og bæredygtig boligtypologi, formet som en karréstruktur, kan give gode- og attraktive boligforhold – inde som ude. En af opgavens hovedudfordringer er trafikstøj, der primært kommer fra Hillerødmotorvejen og Motorring 3 og sekundært Ring 3.

Et konventionelt etagebyggeri ville potentielt kunne skabe god afskærmning for støjgener fra motor- og ringvejen, men ville til gengæld blokere for sollyset på udeområderne for bebyggelsen. I ’Ny Vinkel’ håndteres støjen uden at gå på kompromis med boligerne og uderummenes kvalitet, ved at lade udformning af bebyggelsen tage udgangspunkt i vejstøjen.

Bygningernes særlige tagprofil afskærmer støjen og parkeringen etableres under en plint af hævet terræn med grønne friarealer ovenpå. Det muliggør et trygt, grøn sammenhængende gårdrum i midten med masser af dagslys. Hermed sikres også gode dagslysforhold for alle boliger og tagets hældning er ydermere optimalt ift. placering af solceller på taget.

 

Illustration: TREDJE NATUR.

 

Besparelser
”Ny Vinkel” viser, hvordan verdensmålene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50 procent af CO2 belastningen, sammenlignet med et konventionelt udført boligbyggeri. Det sker bl.a. igennem projektets formgivning, materialevalg, systemløsninger, fokus på klima og biodiversitet og ved at skabe rammer for fællesskab og en bæredygtig livsstil. Forslagets systemiske tanke og mange gentagelser gør det eksempelvis oplagt at udføre i træelementer. Udover væsentlige CO2 besparelser, viser udregninger ligeledes at projektet er økonomisk bæredygtigt og kan udføres med lave etableringsomkostninger.

 

Illustration: TREDJE NATUR.
Illustration: TREDJE NATUR.


FAKTA

Ansvarlig partner: Ole Schrøder
Medarbejdere: Mette Fast, Kristina Line, Julie Lund og Nicolai Lindberg Mortensen
Bygherre: Aberdeen Standard Investment for Danica Ejendomme
Program: Boliger og erhverv
Sted: Hovedstadsområdet
Type: Skitseforslag. Volumen- og mulighedsstudie.
Areal: Boliger – 12.000 kvm. Erhverv – 15.000 kvm.
Team: TREDJE NATUR + MOE
Periode: 2018- igangværende