Nyt fra branchen

RUM vinder multifunktionelt specialtilbud i Aarhus

Foto fra Fjordskolen i Aabenraa, som netop er blevet taget i brug. RUM har været totalrådgiver på det komplekse renoveringsprojekt, som samler fire specialskoleafdelinger i den tidligere folkeskole i Kruså. Foto: Jacob Lerche.

RUM er i team med MOE, Rie Ollendorff og By+Land udpeget som totalrådgiver til udvikling af et multifunktionelt specialtilbud.

Aarhus Kommune etablerer et helt nyt tilbud, der skal skabe livs- og læringskvalitet på specialområdet. Skole, daginstitution, fritidstilbud og tandlæge, der alle henvender sig til specialområdet, samles under ét tag, for at skabe de bedste tilbud hver for sig og sammen.

RUM er i team med MOE, Rie Ollendorff og By+Land udpeget som totalrådgiver til udvikling af det multifunktionelle specialtilbud. Herunder det fysiske leg- og læringsmiljø for den fremtidige Stensagerskole og daginstitution, skriver RUM i en pressemeddelelse.

– Vi er superglade for at blive udvalgt i en konkurrence blandt så kompetente teams. I tilbudsfasen har vi arbejdet med at finde ind til opgavens kerne og de potentialer, som skal sættes fri for at understøtte de sårbare målgrupper optimalt. Vi ser frem til et udviklende samarbejde med Aarhus Kommune og brugerne, hvor vi skal samskabe det gode være- og læremiljø for Stensagerprojektets børn og voksne, siger Karin Elbek, arkitekt og partner i RUM.

 

Eksisterende folkeskole skal danne de nye rammer
Stensagerskolen er en stor specialskole i Aarhus Kommune for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, autismespektrum forstyrrelser og/eller multiple funktionsnedsættelser. Skolen tilbyder et sammenhængende skole- og fritidstilbud fra 0.-10. klassetrin og er arbejdsplads for mere end 200 medarbejdere. Tovshøjskolens nuværende bygninger skal danne de nye rammer for Stensagerskolen og det nye dagtilbud, som er målrettet 0-6-årige. Udover skole og dagtilbud vil det nye multibrugerhus også indeholde en specialtandlæge, den nuværende almene skoletandlæge samt forskellige foreningsfaciliteter til bandt andet. handicapidræt.

 

Specialtilbuddet skal være et foregangseksempel
Ambitionsniveauet for projektet er højt og stiler mod at løfte barren fra at være en tilgængelig bygning, til at skabe et attraktivt og levende hus, der skaber de bedste rammer ude og inde til liv, leg og læring for børn med særlige behov. Med øje for de mange brugere i byggeriet skal der skabes gode flows og trygge rammer, som støtter oplevelsen af det nære miljø i det store. Samtidig skal der skabes gode vilkår for fælles brug og dobbeltudnyttelse af forskellige faciliteter til gavn for både lokalområdets borgere og de familier, som er tilknyttet skole- og dagtilbud.

 

Team med stor erfaring
Aarhus Kommune har udpeget RUM som totalrådgiver blandt andet på baggrund af teamets forståelse for målgrupperne og det fysiske rum, samt en stærk organisation og faglige kompetencer. RUM har solid erfaring fra specialskoleområdet med realiserede projekter på Vester Mariendal Skole i Aalborg, Fjordskolen i Aabenraa og flere specialskoleafdelinger i Jægerspris. RUM danner til opgaven team med MOE, Rie Ollendorff og By+Land. Teamet har desuden allieret sig med Ergoterapeut Ulla Sparholt, som bidrager i teamet med en særlig viden om målgrupperne.

Teamet skal nu facilitere en proces for arbejdsgrupper, skolebestyrelse, samarbejdsudvalg og styregruppe der munder ud i et velfunderet byggeprogram og projektforslag, der bedst muligt imødekommer målgruppernes differentierede behov. Opgaven projekteres til udbud i hovedentreprise og forventes ibrugtaget primo 2022.