Nyt fra branchen

RUBOW arkitekter vinder plejecenter

Illustration: RUBOW arkitekter.

RUBOW arkitekter har vundet konkurrence om at tegne plejecenter i Hundige.

RUBOW arkitekter har vundet konkurrence om at tegne plejecenter i Hundige.  Plejecenteret, der bærer navnet Fribo Frydenhøj, kommer til at ligge i grænselandet mellem by og vand, tæt på S-tog station og motorvej – og rummer potentialet for at blive katalysator for udviklingen af et nyt og levende bykvarter i Hundige Øst i Greve Kommune, skriver RUBOW arkitekter i nyhederne.

Fribo Frydenhøj indskriver sig i en kontekst som karrébebyggelse med en delvist åben struktur i stueetagen og et frodigt gårdrum med træer og vækster fra den nærliggende kystflora.

Illustration: RUBOW arkitekter.

Udsyn og fællesskab
I Fribo Frydenhøj bringes mennesker sammen i trygge generøse omgivelser, hvor fællesskab, aktivitet og udsyn til omverdenen er de primære arkitektoniske drivkræfter.

Alle boliger forsøges vinklet mod de ydre facader. Et simpelt men effektivt arkitektonisk greb, der giver meget tilbage til bebyggelsen. Den rytmiske takt i facaden er et stærkt, identitetsskabende motiv, der giver en human skala til bygningen og refererer til klassisk, dansk boligarkitektur.

Facadespringene bliver udadtil husets kendetegn, og i plejehjemmets gangforløb vil formsproget gå igen og skabe genkendelighed. I de enkelte boliger opstår der samtidig en hyggelig karnap, som vil give beboerne udsigt i to retninger og dermed sikre, at flest muligt boliger har udsigt til hav og grønne områder.

Illustration: RUBOW arkitekter.

Et trygt miljø for mennesker med demens
I dag er op mod 80 procent af de borgere, som bor på plejehjem demente, og prognoserne fortæller os at det billede kun bliver tydeligere med tiden. Det skaber en række særlige behov og vilkår. Veldokumenteret forskning viser at natur, fællesskaber og tryghed virker stressdæmpende og såvel øger den mentale som den fysiske sundhed. Derfor har vi netop lagt vægt på at skabe trygge rammer, direkte adgang til natur og fællesskabsskabsorienteret arkitektur.


År: 2020-2022
Bygherre: NREP
Sted: Hundige Øst
Størrelse: 6.200 kvm
Arkitekt: RUBOW arkitekter A/S
Ingeniør: Moe
Landskabsarkitekt: RUBOW arkitekter A/S
Præmiering: Vunden konkurrence
Status: Igangværende
Samarbejdspartner: Altiden