Nyt fra branchen

Rigshospitalets Nordfløj er indviet

Foto: Adam Mørk / LINK arkitektur og 3XN Arkitekter.

Den nye Nordfløj på Rigshospitalet er nu officielt indviet. Bag Nordfløjen står LINK arkitektur, 3XN Arkitekter, Kirstine Jensens Tegnestue og ingeniørvirksomheden Sweco.

Den nye Nordfløj på Rigshospitalet blev officielt indviet 14. januar 2020 under overværelse af H.M. Dronningen. Dermed udvides Rigshospitalet med 54.000 kvm og blandt andet flere end 200 sengestuer samt moderne operationsstuer og ambulatorier, skriver Link arkitektur i en pressemeddelelse.

Nordfløjen er udformet med et originalt og skarpt blik for patienttrivsel og heling, sundhedspersonalets behov og fremtidens hospitalsfunktioner. Det centrale arkitektoniske greb er en zig-zag-form inspireret af et kardiogram, der gennemskæres af én hovedfærdselsåre. Denne struktur gør det muligt for sundhedspersonalet at bevæge sig hurtigt fra A til B, samtidig med at stillezoner og sengestuer er placeret, så de ikke forstyrres af uvedkommende gennemgang.

Udformningen og indretningen af Nordfløjen er resultatet af et tæt samarbejde mellem LINK arkitektur og 3XN Arkitekter. Desuden har landskabsarkitekterne Kirstine Jensens Tegnestue og ingeniørvirksomheden Sweco været samarbejdspartnere på byggeriet.

 

Foto: Adam Mørk / LINK arkitektur og 3XN Arkitekter.

 

Helende arkitektur
Nordfløjens ca. 54.000 kvm er fordelt på op til syv etager og rummer i alt 209 sengestuer – heraf 196 enestuer med eget bad og toilet – 33 operationsstuer, et intensivafsnit, ambulatorier, billeddiagnostisk funktion samt optimale rammer til forskning.

To spiraltrapper og fire centrale elevatortårne forbinder etagerne fra det centrale fællesstrøg. Trapperne er placeret i åbne atrier, der bringer dagslys ind i bygningen fra oven og fra de store vinduespartier mod hver facade. Der er etableret fælles opholdsområder i forbindelse med trapperne på hver etage. For at gøre det nemmere at orientere sig, har hver etage sin egen farve på gulvet, dørene og udvalgte vægge.

Den helende arkitektur har været et styrende princip på alle niveauer. De åbne glaspartier lader dagslyset flyde ind i bygningen og skaber sammenhæng mellem bygningens indre og Fælledparkens grønne karakter. Resultatet er et hospitalsbyggeri, hvor det ganske enkelt er rart at opholde sig, og hvor patienterne får optimale betingelser for trivsel og restitution.

 

Foto: Adam Mørk / LINK arkitektur og 3XN Arkitekter.

Klar til nu – klar til fremtiden
Den arkitektoniske grundtanke bag Nordfløjen har været at ramme et udtryk, der signalerer åbenhed, transparens, tryghed og humanisme – og samtidig skabe en langtidsholdbar, fleksibel løsning, der kan leve og forme sig efter fremtidens udvikling inden for hospitalsdrift.

 

Foto: Adam Mørk / LINK arkitektur og 3XN Arkitekter.

Nye behandlingsformer og konstant digital innovation vil fortsat udfordre de eksisterende hospitalers rammer. Derfor er Nordfløjen trods sit ekspressive udtryk bygget efter enkle principper, der giver stor fleksibilitet og plads til at justere til i forhold til morgendagens forandringer og nye behov.

 

Foto: Adam Mørk / LINK arkitektur og 3XN Arkitekter.