Østjobs
København

Rektor

Tilmeldingsfrist 23. september 2019

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) søger en visionær og strategisk tænkende rektor til at stå i spidsen for Nordens førende akademi inden for arkitektur, design og konservering. Som rektor skal du via synligt og tillidsvækkende lederskab sikre udvikling og fornyelse af KADK og videreføre den udviklingslinje, der er lagt i ny vision og strategi.

 

Opgaven

Som rektor for KADK skal du sikre videreudvikling og fornyelse af en moderne og ambitiøs uddannelses- og forskningsinstitution. Med fokus på KADK’s kerneopgaver skal du sikre, at samfundsmæssige udfordringer, FN’s verdensmål, teknologi og innovation placeres tydeligt i uddannelser og øvrige tilbud.

 

Internationalt udsyn, tværfaglige og forskningsmæssige indsatser, samarbejde med aftagerne på arbejdsmarkedet og erhvervslivet vil ligeledes være centrale fokusområder. Det er vigtigt, at du kan skabe synlighed om KADK’s virke og resultater hos eksterne og interne interessenter.

 

Som rektor skal du sikre et økonomisk stærkt KADK, der har en effektiv og transparent økonomistyring med fokus på øget produktivitet og enkle og effektive administrative processer, der understøttes af en digital administrationsplatform.

 

KADK har ca. 2000 studerende på bachelor, kandidat og ph.d.-niveau og efteruddannelser.

KADK har i alt ca. 300 ansatte. Øvrige nøgletal kan ses på www.kadk.dk i årsrapport for 2018.

 

Personen

Du har en relevant videregående uddannelse og forskningserfaring mindst på lektorniveau inden for et af KADK’s fagområder.  Gerne suppleret med en lederuddannelse på højt niveau.

Du er en anerkendt leder, der har høj personlig integritet, troværdighed og udstråler engagement og autoritet. Du er visionær, strategisk tænkende, en dygtig kommunikator med politisk tæft og med evner til at repræsentere KADK og skabe gode relationer, internationalt og nationalt blandt alle interessenter.

Som rektor skal du kunne være den samlende figur, der går foran som rollemodel for at udvikle og motivere medarbejdere og studerende, etablere gode samarbejder på tværs og opnå ambitiøse resultater. Du skal skabe et rektorat, der står som en stærk, kompetent og respekteret ledelsesmæssig enhed og samtidig sikre godt samarbejde med KADK’s mange interne råd og udvalg.

 

Vilkår

Stillingen er klassificeret i lønramme 38 og vil blive besat på overenskomstvilkår, medmindre den pågældende er tjenestemand. Ansættelse vil som udgangspunkt ske på åremål.

 

Tiltrædelse vil ske pr. 1. april 2020.

 

Ansøgning

Motiveret ansøgning med tilhørende bilag skal sendes elektronisk via www.kadk.dk/ledige-stillinger, så den er KADK i hænde senest mandag den 23. september 2019 kl. 12.00.

Ansøgninger og ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristens udløb medtages ikke i bedømmelse.

Yderligere oplysninger fås hos bestyrelsesformand Mette Lis Andersen (mobil 23275390) eller rekrutteringskonsulent Lilian Mogensen, Mogensen Management (mobil 40401260).

Se uddybet stillings- og personprofil her. På www.kadk.dk kan du også læse yderligere om KADK, vision, strategi, kvalitetshåndbog, rapporter og nøgletal. KADKs selvevalueringsrapport kan findes her.

Vi opfordrer alle kvalificerede uanset køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

 

 KADK er Nordens førende akademi inden for arkitektur, design og konservering, Vores hovedaktiviteter er forankret i 7 institutter og en række programmer og enheder, der skaber uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation