Tillidsrepræsentant (TR)

Hvervet som tillidsrepræsentant kan fremme din egen karriere samtidig med, at du får mulighed for at hjælpe og støtte dine kollegaer på arbejdspladsen.

Artikel: Tillidshvervet som karrierebooster


Tillidsrepræsentantens overordnede opgaver er:

  • at sikre en effektiv efterlevelse af overenskomstens regler
  • at forhandle med ledelsen vedrørende løn- og ansættelsesvilkår

Artikel: Tillidsrepræsentant: Jeg ser mig selv som bindeled

Se tidligere udgaver af TR-nyt. Arbejdet er midlertidigt på standby.

TR-NYT

Sidst redigeret: 11. december 2018