Tillidsrepræsentant (TR)

Hvervet som tillidsrepræsentant kan fremme din egen karriere samtidig med, at du får mulighed for at hjælpe og støtte dine kollegaer på arbejdspladsen.

Artikel: Tillidshvervet som karrierebooster


Tillidsrepræsentantens overordnede opgaver er:

  • at sikre en effektiv efterlevelse af overenskomstens regler
  • at forhandle med ledelsen vedrørende løn- og ansættelsesvilkår

Artikel: Tillidsrepræsentant: Jeg ser mig selv som bindeled

Find TR-nyt

TR-NYT

Sidst redigeret 12. september 2017