Medarbejderrepræsentant

Arbejder du og dine kollegaer ikke under overenskomst, har I som udgangspunkt ikke mulighed for at vælge en tillidsrepræsentant.

Udpeg en talsmand
I stedet kan I lave en aftale med virksomheden om, at der kan vælges en talsmand, også kaldet medarbejderrepræsentant, som repræsenterer medarbejderne.

Denne vil kun være beskyttet mod afskedigelse og forflyttelse (som tillidsrepræsentanter er) hvis det fremgår af aftalen med virksomhedens ledelse.

Klubber
Forbundet Arkitekter og Designere anbefaler, at medarbejderne på virksomheden opretter en klub for at formalisere samarbejdet mellem medarbejderne. Endvidere kan der via klubvedtægter laves regler for valg af medarbejderrepræsentanter.

Kontakt forbundet for at høre mere om mulighederne for at oprette en klub på arbejdspladsen.

Forslag til klubvedtægt

Sidst redigeret: 18. juli 2017