Sygdom

HVIS DU BLIVER SYG

Som selvstændig erhvervsdrivende har man ret til sygedagpenge fra kommunen fra 1. fraværsdag efter 2 ugers sygdom, hvis man opfylder beskæftigelseskravet. Beskæftigelseskravet (jf. sygedagpengelovens § 42) er det samme som i barselloven.Det er muligt at tegne en sygedagpengeforsikring, så man er berettiget til sygedagpenge fra enten 1. eller 3. fraværsdag. Nærmere information om sygedagpenge for selvstændige på virk.dk.

Sidst redigeret: 7. juli 2017