Sygdom

HVIS DU BLIVER SYG

Som selvstændig erhvervsdrivende har man ret til sygedagpenge fra kommunen fra 1. fraværsdag efter 2 ugers sygdom, hvis man opfylder beskæftigelseskravet. Beskæftigelseskravet (jf. sygedagpengelovens § 42) er det samme som i barselloven.Det er muligt at tegne en sygedagpengeforsikring, så man er berettiget til sygedagpenge fra enten 1. eller 3. fraværsdag. Nærmere information om sygedagpenge for selvstændige på virk.dk.

Sidst redigeret 7. juli 2017