Information om coronavirus

Det gælder for selvstændige

Konsekvenserne af corona udvikler sig med lynets hast, og flere og flere spørgsmål dukker op, da det er en ukendt og ekstraordinær situation.
Her kan du læse nogle af svarene på, hvad der gælder for selvstændige.
Vi opdaterer siden løbende efter udviklingen, myndighedernes retningslinjer, hjælpepakker og ny hastelovning.

Ret til dagpenge uden forudgående medlemsskab af a-kasse

Selvstændige får mulighed for at få ret til dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab. Det er et krav, at indmeldelsen sker i perioden fra og med den 9. juli til og med den 8. august. Det indebærer, at gruppen fra første medlemsdag har ret til dagpenge, hvis de øvrige betingelser er opfyldt, herunder krav om forudgående beskæftigelse og rådighedsforpligtelse.

Den selvstændige bliver medlem med tilbagevirkende kraft 12 måneder tilbage i tid og indbetaler derfor kontingent for perioden ved indmeldelse. Den selvstændige forpligtes desuden til medlemskab et år fremadrettet.

Anciennitetskriteriet for a-kassemedlemmer lempes ligeledes for selvstændigt erhvervsdrivende, der allerede er a-kassemedlemmer, men som endnu ikke opfylder anciennitetskriteriet.

Som noget nyt kan selvstændige, som direkte er omfattet af et egentligt forbud, få udbetalt dagpenge selv om deres virksomhed ikke er reelt lukket. Det er tilstrækkeligt at arbejdet i virksomheden er ophørt.

Sygedagpenge fra første dag

Selvstændige der ikke kan arbejde på grund af coronasmitte eller hjemmeophold på grund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger, har ret til sygedagpenge fra kommunen de første 2 uger. Det gælder for corona-fravær fra 17. marts 2020.

Hjælpepakker

Regeringen har vedtaget hjælpepakker for selvstændige, freelancere og små virksomheder, der giver dem midlertidig kompensation, hvis deres omsætning er ændret væsentligt på grund af corona. Derudover kan selvstændige og freelancere få hjælp til faste udgifter.

 

KOMPENSATIONSORDNING FOR SELVSTÆNDIGE OG FREELANCERE

Selvstændige, freelancere og små virksomheder kan få midlertidig kompensation for tabt omsætning som følge af coronavirus/covid-19, hvis de oplever nedgang i omsætning eller indtjening på min. 30 pct.

Ordningen gjalt i første omgang for perioden 9. marts – 8.juni, den er nu forlænget frem til 8. august. Har du allerede søgt kompensation for den første periode, skal du ansøge igen for den ekstra måned.

Efter den seneste justering af hjælpepakken kan man få kompensation for op til 90 pct. af den tabte omsætning dog max. 23.000 kr. pr. måned (46.000 kr., hvis der også er en medarbejdende ægtefælle).

Oprindeligt kunne man kun få dækket 75 pct., og forhøjelsen af kompensationsgraden vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts 2020. Har du allerede har fået kompensation på de 75 pct., skal du søge igen om forhøjelsen til de 90 pct.

Kompensationen er skattepligtig.

 

Hvem kan søge kompensation for selvstændige og freelancere

 • Ordningen gælder freelancere og selvstændige både med og uden CVR-nummer, der forventer et tab i B-indkomst på mere end 30 procent i perioden 9. marts til 8. juli.
 • Ordningen gælder personer med selvstændig virksomhed og ejere af virksomheder med max. 25 fuldtidsansatte.
 • Din virksomhed skal have haft en omsætning på mindst 10.000 kr. om måneden i gennemsnit i kalenderåret 2019.
 • Din virksomhed skal være oprettet senest 9. marts.
 • Ordningen gælder personer med B-indkomst på mindst 10.000 kr. om måneden i gennemsnit i med udgangspunkt i de seneste 12 måneder før 1. marts 2020.
 • Nystartede selvstændige skal have omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 kr. om måneden i gennemsnit fra stiftelsestidspunktet og frem til og med den 9. marts 2020, dog minimum en hel måned op til den 9. marts.
 • Det er et krav, at den selvstændige ikke må have en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

Find flere informationer og link til ansøgningsblanketterne på virksomhedsguiden.

 

KOMPENSATIONSORDNING FOR SELVSTÆNDIGE MED BÅDE A- OG B-INDKOMSTER

18. april blev folketingets partier enige om en ny kompensationsordning for selvstændige og freelancere med blandede A- og B-indkomster, der forventer at miste mere end 30 pct.af deres indkomst eller omsætning som følge af coronavirus.

Hjælpepakken gælder for perioden 9. marts – 8.august.

Man kan få kompensation for op til 90 pct. af ens forventede tab i A- og B-indkomst i perioden sammenlignet med den tilsvarende periode i forudgående år, dog maksimalt 20.000 kr. pr. måned.

Kompensationen er som de øvrige ordninger skattepligtig.

 

Hvem kan søge kompensation for selvstændige med blandede indkomster

 • Ordningen gælder for selvstændige og freelancere, som har både A- og B-indkomst og evt. skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på samlet set mindst 10.000 kr. om måneden i gennemsnit i det seneste år.
 • Heraf skal mindst 5.000 kr. pr. måned være B-indkomst, og højst 20.000 kr. må være A-indkomst.
 • Beskæftigelsesgraden knyttet til A-indkomsten må højst udgøre 55 pct.
 • Både A- og B-indkomsten skal komme fra aktiviteter, som vedrører arbejdsindsats.

Ordningen forventes at åbne for ansøgninger i begyndelsen af maj. Følg med på virksomhedsguiden.

 

HVILKEN ORDNING SKAL DU SØGE

Hvis du har mulighed for at få kompensation både fra ordningen for selvstændige og freelancere (se det øverste afsnit) og fra den nye ordning for selvstændige og freelancere med både A- og B-indkomst, skal du vælge, hvilken ordning du vil søge.

Har du allerede søgt ordningen for selvstændige og freelancere men endnu ikke har fået udbetalt kompensation, kan du vælge at fortryde ansøgningen og i stedet søge den nye ordning.

 

KOMPENSATION FOR VIRKSOMHEDERS FASTE UDGIFTER

Det er muligt at søge kompensation for ens virksomheds faste udgifter, hvis man oplever nedgang i omsætningen som følge af coronavirus. Det kan være udgifter til f.eks. husleje, renteudgifter og øvrige kontraktbundne udgifter.

Også denne ordning gjalt oprindeligt for perioden 9. marts – 8. juni og er blevet forlænget frem til 8. august.

Hvis man allerede har fået tilskud fra ordningen, skal man søge igen for den ekstra måned.

Virksomheder skal som minimum have faste omkostninger svarende til 12.500 kr. for en tre-måneders periode for at kunne få kompensation.

Andelen af de faste udgifter, der kompenseres, vil være følgende:

 • 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
 • 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
 • 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 35-60 pct.

Hvis man i 2019 ekstraordinært har haft underskud, men ellers kører med overskud, kan man muligvis anvende en anden ‘referenceperiode’ til at dokumentere nedgangen i omsætning.

Find flere informationer og link til ansøgningsblanketterne på virksomhedsguiden.

 

ANDRE TILTAG, DER KAN HJÆLPE DIN VIRKSOMHED

Ud over kompensationsordningerne er der også etableret andre tiltag, der kan hjælpe din virksomhed.

 • Udskydelse af moms, AM-bidrag og A-skat.
 • Udvidet ret til refusion af sygedagpenge.
 • Statsgaranterede lån.

Læs mere på virksomhedsguiden.

 

Læs også

Selvstændige med blandede indtægter bliver nu omfattet af hjælpepakker

Over 13.500 selvstændige har søgt om hjælp

Flere selvstændige og freelancere bliver nu omfattet af hjælpepakke

Hjælpepakke til små selvstændige og små virksomheder

Læs mere på virksomhedsguiden

Sidst redigeret: 3. juli 2020