Få kontrakten på plads

Uanset, om du udfører rådgivningsopgaver eller sælger rettigheder til et projekt, er det vigtigt, at du har kontrakten i orden.

 

Rådgivningsopgaver

Hvis du udfører rådgivningsopgaver, er det vigtigt, at du sikrer dig gennem en kontrakt. Se forslag til kontrakt

En læsevenlig udgave kan findes her.

En kontrakt skal som minimum omhandle:

  • Ophavsret
  • Forsikring
  • Honorar

Ophavsret
Husk altid, at det er dig, der har ophavsretten til den opgave, du har udført. Det gælder eksempelvis, hvis du har tegnet et hus. Så har kunden lov til at bruge tegningerne til at opføre huset, men det er dig, der har ophavsretten til tegninger, skitser mm. Ophavsretten giver dig ret til at sælge tegninger mm. videre.

Forbundet Arkitekter og Designere har udformet en kontrakt som kan tjene som inspen læseiration. Her kan du finde inspiration til udformning af kontrakt.

Forsikring
Hvis du arbejder som selvstændig, er det vigtigt at forsikre dig. Mest vigtig er det med en ansvarsforsikring som sikrer dine kunder mod fejl.

Læs mere om forsikringer eller ring til Forbundet Arkitekter og Designere, hvis du har brug for råd om forsikringer som selvstændig.

Honorar
Hvis du udfører en rådgivningsopgave, må du forhandle dig frem til et honorar. Der findes ingen vejledende takster på området. Det er en god idé at spørge sig for i branchen for at få en idé om, hvilket niveau, din timeløn bør ligge på.

Inden du fastsætter din timepris, skal du være opmærksom på, at du som selvstændig har en række udgifter. Dem skal du trække fra, inden du finder frem til et beløb, der reelt er din timeløn.

Du skal huske, at du har udgifter til:

–    forsikring
–    feriepenge
–    indbetaling til pension
–    dit tidsforbrug til møder
–    dit tidsforbrug til salgsarbejde
–    tegnelicenser og anden software
–    IT-udstyr og den tid, du bruger på at sætte det op
–    transport
–    udgifter til print, modeller og lignende
–    dit tidsforbrug til administration
–    din timeløn i perioder, hvor der ikke er så meget arbejde.

 

Salg af rettigheder

Hvis du sælger et design eller et andet værk, du har udviklet, har du ophavsretten til værket. Du kan sælge dit værk eller din idé på to måder:

  • Ved at sælge de fulde rettigheder. På den måde får du et engangsbeløb og er dermed ude af projektet.
  • Du kan også sælge dele af rettighederne fx ved at indgå en royaltyaftale med en producent. På den måde får du en vis del af indtægterne fra salget af produktet, en såkaldt royalty.

Hvis du indgår en royaltyaftale, er det det vigtigt, at du sikrer dig gennem en kontrakt. En kontrakt skal som minimum omhandle:

Forsikring
Det er vigtigt, at du forsikrer dig mod fejl ved produktet. Hvis produktet fx viser sig at være konstrueret, så det let kan gå i stykker og forvolde skade, kan en del af ansvaret falde tilbage på dig som designer.

Derfor er det vigtigt, at du aftaler med producenten, hvem der sørger for at forsikre produktet.

Oftest er den billigste løsning, at producenten tegner en samlet forsikring, som dækker både fejl i produktionen og fejl i design. Hvis I derimod vælger at dele forsikringen op, så du selv skal forsikre dig mod designfejl, skal du huske, at det er en udgift, du skal have dækket gennem dine royalties.

Honorar
Der findes ingen regler for, hvad du skal tage dig betalt, hvis du sælger rettighederne til at fremstille dit produkt. Nogle steder i branchen siger man, at en rimelig betaling ligger omkring fem procent; at designeren skal have fem procent af den pris, produktet bliver solgt for fra fabrikken.

Vær opmærksom på, at ”fem procent” ikke siger noget i sig selv. Derfor er det vigtigt, at du har en idé om, hvor meget du vil få i kroner og øre får for hver solgt enhed, og hvor mange styk, du kan regne med, at der bliver solgt på et år. Ellers har du ingen idé om, hvor du kan forvente at tjene.

Hvis du og producenten er usikre på, hvor stort set salg, I kan forvente, kan det være en god idé at overveje en trappemodel. Det vil sige, at du skal have en god procentdel af den første mængde, som bliver solgt. På den måde kan du hurtigere få dækket de timer, du har brugt på at udvikle designet. Til gengæld kan du så acceptere en lavere procentdel, hvis det lykkes at sælge mere derudover.

Sidst redigeret: 26. november 2019