Efterløn

– også for selvstændige

Som selvstændig kan du godt have en efterlønsordning. Der findes forskellige løsninger for, hvordan du som selvstændig kan stoppe med at arbejde og blive efterlønner. Du kan naturligvis sælge eller lukke din virksomhed, men der findes også forskellige muligheder for langsomt at drosle ned.

Det er a-kassen, der administrerer efterlønsordningen, og derfor skal du søge råd og vejledning hos din a-kasse. De fleste medlemmer af Forbundet Arkitekter og Designere er organiseret hos a-kassen Akademikernes.

Arbejdsløshedsdagpenge
Du kan som selvstændig være medlem af en A-kasse. Ved opstart af selvstændig virksomhed bør du tage bestik af både din nuværende og kommende mulighed for at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Typisk opstår der spørgsmål som:
– Er jeg lønmodtager eller selvstændig i arbejdsløshedsforsikringslovens forstand?

– Hvis jeg er selvstændig, er min beskæftigelse så en hoved- eller bibeskæftigelse? Dette har betydning for blandt andet muligheden for at modtage supplerende dagpenge.

– Optjener jeg ret til dagpenge mens jeg driver selvstændig virksomhed? Dette har betydning for, om du har ret til dagpenge, hvis du på et tidspunkt ophører med din selvstændige virksomhed.

– Og hvordan bliver min dagpengesats beregnet ved et sådant ophør? Dette har betydning for, hvor meget du vil modtage i dagpenge, hvis du er berettiget til dagpenge.

Vigtigheden af at sætte sig grundigt ind i reglerne kan ikke understreges nok. Hvis du ikke har gennemtænkt mulighederne inden, du stifter virksomheden, kan det få alvorlige konsekvenser på et senere tidspunkt. Forbundet Arkitekter og Designere anbefaler derfor, at du søger rådgivning om emnet.

Du kan læse mere hos Akademikernes.

Sidst redigeret: 7. juli 2017