Barsel

Kan jeg få barselsdagpenge som selvstændig med personligt ejet virksomhed?

Du er som selvstændig berettiget til at søge og modtage barselsdagpenge, hvis du opfylder en række kriterier:

  • Du skal have arbejdet i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder før du går på barsel, herunder den sidste måned op til barsel
  • Du skal have arbejdet i minimum 18½ time pr. uge i din virksomhed
  • Du skal have haft en indtægt på mindst 217.360 kroner (2016-niveau) i din seneste årsopgørelse til SKAT for at modtage højeste sats for barselsdagpenge 4.180 kroner pr. uge (2016-niveau).

Hvordan søger jeg?

Du skal søge om barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark på virk.dk/nemrefusion. Du skal søge senest 8 uger efter, at barnet er født, for at du kan få barseldagpenge. Søger du senere, kan du først få barselsdagpenge fra det tidspunkt, hvor Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning.
Husk at du med den nye barselsudligningsfond for Selvstændige automatisk får udbetalt kompensation fra fonden, når du søger og modtager udbetaling af barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark ved orlov påbegyndt efter den 30. september 2015.

Ekstra dækning gennem forsikring tegnet ved Statens Administration

Befinder du dig i opstartsfasen eller er din indtægt svingende, lav eller negativ, kan du tegne en sygeforsikring hos Statens Administration, som sikrer dig en udbetaling på mindst 2/3 af den højeste dagpengesats under barsel – uanset din indtjening. Forsikringen skal tegnes senest 6 måneder før du anmoder om barselsdagpenge. Læs mere på Statens Administration.
Har du yderligere spørgsmål til tegning af sygeforsikring, kan du kontakte Statens Administration på tlf. nr. 7025 1426 eller læse mere og tilmelde dig via Statens Administration
Kan jeg som selvstændig med personligt ejet virksomhed få kompensation fra en barselsfond?

Barselsudligningsfonden er en kollektiv obligatorisk ordning, som alle omfattet af ordningen skal indbetale et bidrag til. Går man så på barsel, supplerer fonden barselsdagpengene op, så indkomsten under barsel bliver højere end dagpengene alene.

Alle selvstændige ml. 18 og 64 år med personligt ejet virksomhed betaler bidrag til barselsudligningsordning for selvstændige. Bidraget udgør kr. 328,00 og betales én gang årligt. Bidraget er fradragsberettiget. Er du delvis selvstændig delvis lønmodtager, bliver bidraget nedsat.

Udbetaling fra barselsudligningsfonden for Selvstændige udbetales automatisk, når du søger om og modtager barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, hvis du begynder orlov efter den 30. september 2015.

Betingelserne for at modtage kompensation:

  • Du skal have ret til barselsdagpenge som selvstændig ved fravær på grund af barsel Selvstændig på barsel – borger.dk
  • Du skal have anmodet Udbetaling Danmark om barselsdagpenge
  • Din arbejdsfortjeneste overstiger højeste dagpengesats inden for et fastsat kroneloft
  • Du skal begynde orlov efter den 30. september 2015

 

 

Kan jeg få barselsdagpenge og kompensation fra en barselsfond, når jeg driver virksomhed i selskabsform fx ApS, A/S eller IVS?

Det har siden 2006 været lovpligtigt for alle arbejdsgivere at indbetale bidrag for deres medarbejdere til en barselsudligningsfond. Dette gør at de fleste arbejdsgivere kan tilbyde deres ansatte løn under barsel i et eller andet omfang, idet arbejdsgiveren kan få refunderet op til 164,97 kr. pr. time for en medarbejder på barsel.

Hvis din virksomhed drives i selskabsform (fx ApS eller IVS), betragtes du som lønmodtager i spørgsmålet om barselsdagpenge. Derfor kan du få refusion fra barsel.dk på lige fod med de arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere.

Du kan læse mere og forhøre dig om antal uger og refusionssats mv. samt søge udbetaling af barselsdagpenge hos virk.dk

Sidst redigeret 7. juli 2017