Ansvarsforsikringer

Som arkitekt og som designer er du ansvarlig for det arbejde, du udfører, hvad enten du er selvstændig eller har selvstændigt bierhverv. Det er derfor vigtigt, at du tegner en ansvarsforsikring, så du ikke risikerer selv at skulle dække omkostningerne ved for eksempel personskade eller dyre konstruktionsfejl, der skyldes din rådgivning eller dit design.

Forbundet Arkitekter og Designere tilbyder i samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet RTM Insurance Brokers A/S to fordelagtige forsikringer.

Den ene dækker det ansvar, man kan pådrage sig for fejl og forsømmelser, når man yder rådgivning som arkitekt med f.eks. tegning af huse, ombygninger, tilbygninger og lignende. Herudover er der også indeholdt en dækning af personansvar for personskader, som man er skyld i. 

Den anden nye forsikring dækker det ansvar for fejl og mangler man kan pådrage sig, hvis man yder rådgivning som designer, f.eks. når ens designs bliver produceret af en producent eller man yder designrådgivning i forbindelse med øvrige opgaver. Herudover er der også indeholdt en dækning af personansvar for personskader, som man er skyld i. 

Begge forsikringer kan tegnes, hvad enten du driver din virksomhed som enkeltmandsvirksomhed eller som selskab.

Tegningen af forsikringen afhænger ikke af din uddannelsesmæssige baggrund, men af hvad du konkret arbejder med.

  • Arbejder du med traditionelle arkitektopgaver i forbindelse med byggeri, så vil du normalt have behov for den udvidede dækning, der ligger i Arkitektansvarsforsikringen.
  • Arbejder du alene med design eller designopgaver uden, at det har med egentlig byggeri, så vil du formentlig kunne nøjes med ansvarsdækningen i vores nye Designforsikring.

 

Læs mere om de to forsikringer herunder.

 

Arkitektansvarsforsikring

Ansvaret for arkitekter omfatter den rådgivning, som du typisk yder ved byggeopgaver, men dækker også fejl og undladelser i alle dele af processen fra f.eks. forprojekt og skitser over projekteringsfejl og forkerte materialevalg til byggetilsynet, hvor man overser håndværksmæssige fejl. Forsikringen dækker også de personskader, som du er skyld i under udførelsen af dit arbejde.

Den nærmere dækning fremgår af forsikringsbetingelserne, som du bør sætte dig ind i, da forsikringens dækning også indeholder forbehold som f.eks. arbejde med asbest.

Efter forbundets opfattelse er det vigtigt, at du har en ansvarsforsikring, da skadevoldende fejl og undladelser i det arbejde, som du har påtaget dig, som arkitekt, vil blive bedømt efter det strengere professionsansvar.

Uden en ansvarsforsikring risikerer du selv at skulle dække omkostningerne ved en fejl eller skade, hvis du f.eks. har lavet en målefejl i tegningsmaterialet, der medfører et økonomisk tab for din kunde.

I forsikringen er også indeholdt en dækning for personskader, der dækker, hvis du under udførelsen af dit erhverv er skyld i, at en anden person kommer til skade, som følge af en skadevoldende uagtsom handling. Det kan f.eks. være, at du under et byggetilsyn ved et uheld får skubbet en person ned af en stige, og du derved er skyld i en arbejdsskade.

I tilfælde af at du bliver mødt med et erstatningskrav for en dækningsberettiget skade, så vil forsikringen dække den del af erstatningskravet, som du er skyld i, der ligger ud over selvrisikoen. Uden forsikring risikerer du selv at skulle udrede erstatningen, og det kan for mange selvstændige og små virksomheder betyde økonomisk ruin.

Herudover kan forsikringen afholde omkostningerne ved at tilbagevise uberettigede erstatningskrav, der bliver rejst mod dig.

Arkitektansvarsforsikringen dækker såvel personligt drevne enkeltmandsvirksomheder som selskaber.

Læs mere om forsikringsbetingelser og priser.

Tegn en forsikring 

 

Har du spørgsmål til forsikringen og mulige tillægsforsikringer

Har du behov for en bredere dækning end den som er indeholdt i arkitektansvarsforsikringen, så bør du kontakte RTM, der vil kunne hjælpe med afdække dit konkrete forsikringsbehov, herunder dialog om mulige tillægsforsikringer.

Har du spørgsmål til forsikringens vilkår, forsikringsdækning eller dit konkrete forsikringsbehov, så bør du kontakt vores forsikringsmægler Jens Madsen fra RTM for rådgivning.

Kontaktoplysninger til vores forsikringsmægler hos RTM:
Jens L. Madsen
Tel. +45 4353 1444 | Mobil +45 4046 5109
E-mail jm@rtm.dk | Web http://www.rtm.dk

 

Designforsikring

Ansvaret for designarbejde omfatter den rådgivning, som du typisk yder ved designopgaver, men dækker også fejl og undladelser i alle dele af processen fra f.eks. i tegningerne, materialevalg, når produktet skal gøres produktionsklart mv. Videre dækker den arbejde, hvor du selv udvikler prototyper og salgsmodner dit design i samarbejde med en producent.

Du skal være opmærksom på, at designforsikringen kun dækker designansvaret og ikke produktansvaret i forbindelse med salg af dit designprodukt til forbrugere. Normalt er det producenten, der hæfter for produktansvaret. Forsikringen vil dog dække, hvis producenten efterfølgende retter et erstatningskrav mod dig, hvis hans produktansvar skyldes en designfejl, der kan føres tilbage til dit produkt og rådgivning.

Står du selv for produktion og salg af dit design, så bør du tegne en selvstændig produktansvarsforsikring, som tilvalgsforsikring ved at kontakte RTM, der kan afdække dit nærmere forsikringsbehov.

Den nærmere dækning for designforsikringen fremgår af forsikringsbetingelserne, som du bør sætte dig ind i, da den ikke dækker alt, herunder som nævnt, produktansvar.

Efter forbundets opfattelse er det vigtigt, at du har en ansvarsforsikring, da skadevoldende fejl og undladelser i det arbejde, som du har påtaget dig, som designer, vil blive bedømt efter det strengere professionsansvar.

Uden en ansvarsforsikring risikerer du selv at skulle dække omkostningerne ved en fejl eller skade, hvis du f.eks. bestiller forkert farve til maling til en indretningsopgave, laver en målefejl eller anviser et forkert materialevalg, der medfører et økonomisk tab for din kunde.

I forsikringen er også indeholdt en dækning for personskader, der dækker, hvis du under udførelsen af dit erhverv er skyld i, at en anden person kommer til skade, som følge af en skadevoldende uagtsom handling. Det kan f.eks. være, at du under forberedelse af et produkt hos producenten er skyld i, at en medarbejder kommer til skade ved et uheld, som du er er skyld i.

I tilfælde af at du bliver mødt med et erstatningskrav for en dækningsberettiget skade, så vil forsikringen dække den del af erstatningskravet, som du er skyld i, der ligger ud over selvrisikoen. Uden forsikring risikerer du selv at skulle udrede erstatningen og det kan for mange selvstændige og små virksomheder betyde økonomisk ruin.

Herudover kan forsikringen afholde omkostningerne ved at tilbagevise uberettigede erstatningskrav, der bliver rejst mod dig.

Designansvarsforsikringen dækker såvel personligt drevne enkeltmandsvirksomheder som selskaber.

Læs mere om forsikringsbetingelser og priser.

Tegn en forsikring

 

Har du spørgsmål til forsikringen og mulige tillægsforsikringer

Har du behov for en bredere dækning, end den som er indeholdt i Designforsikringen, så bør du kontakte RTM A/S, der vil kunne hjælpe med afdække dit konkrete forsikringsbehov, herunder dialog om f.eks. produktansvarsforsikring.

Har du spørgsmål til forsikringens vilkår, forsikringsdækning eller dit konkrete forsikringsbehov, så bør du kontakt vores forsikringsmægler Jens Madsen fra RTM for rådgivning.

Kontaktoplysninger til vores forsikringsmægler hos RTM:
Jens L. Madsen
Tel. +45 4353 1444 | Mobil +45 4046 5109
E-mail jm@rtm.dk | Web http://www.rtm.dk

Sidst redigeret: 24. september 2020