Ansvarsforsikringer

– arkitekten har ansvaret
Som uddannet arkitekt er du ansvarlig for det arbejde, du udfører. Det er derfor meget vigtigt, at du tegner en ansvarsforsikring, så du ikke risikerer selv at skulle dække omkostningerne ved en skade såsom en konstruktionsfejl, der kan koste menneskeliv eller betyde omfattende ombygning.

Arkitektansvarsforsikringen er utrolig vigtig for selvstændige arkitekter, da det kan betyde økonomisk ruin at modtage et stort erstatningskrav og samtidig ikke være forsikret.

Forbundet Arkitekter og Designere tilbyder i samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet RTM Insurance Brokers A/S en arkitektansvarsforsikring.

Arkitektansvarsforsikringen dækker såvel personligt drevne enkeltmandsarkitektvirksomheder som selskaber. Forsikringen omfatter såvel arkitektansvar for fejl og forsømmelser ved selve arkitektarbejdet som almindeligt erhvervsansvar, der kan ifaldes ved skadevoldende uagtsomme handlinger.

Se vejledning og forsikringsbetingelser

Tegn en forsikring

Sidst redigeret: 28. april 2020