Selvstændig

Selvstændig eller lønmodtager?

En god del af Forbundet Arkitekter og Designeres medlemmer arbejder som selvstændige. Nogle gør det, fordi de gerne vil være deres egen chef. Mange nyder friheden og afvekslingen. Andre bliver selvstændige af nød, fordi de er blevet fyret eller er på vej til det.

Freelancere findes ikke
Nogle arkitekter og designere, som ikke har et fast job, kalder sig freelancere. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at status som freelancer ikke eksisterer officielt hverken hos Skat eller a-kassen. En freelancer er enten lønmodtager eller selvstændig.

En lønmodtager er en person, der for penge arbejder for en arbejdsgiver efter dennes instruktion/kontrol og for arbejdsgiverens regning. En lønmodtager fremsender en lønopgørelse til sin arbejdsgiver og betaler A-skat.

En selvstændig erhvervsdrivende arbejder for egen regning og risiko og med det formål at opnå økonomisk udbytte. En selvstændig fremsender faktura til sine kunder og betaler B-skat. En selvstændig kræver moms, hvis ydelsen, der leveres, er momspligtig.

Få klarhed over din status
Andre love skelner også mellem lønmodtagere og selvstændige, fx ved arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, ferie, moms og arbejdsmarkedsbidrag.

Derfor er det vigtigt, at du har klarhed over din status, inden du forsøger at skabe dig et arbejdsliv uden et fast job.

Juridisk bistand til selvstændige

Selvstændige medlemmer mulighed for samme juridiske rådgivning som øvrige medlemmer uden yderligere omkostninger.

 

Har du ansatte skal du følge Arkitektoverenskomsten

Driver du eller deltager du i selvstændig virksomhed med ansatte, har du som medlem af Forbundet Arkitekter og Designere pligt til at tiltræde overenskomsten mellem DI Overenskomst II og Forbundet Arkitekter og Designere, hvis din virksomhed ikke er medlem af DI (tidligere Danske Ark).

Pligten følger af forbundets vedtægter (§ 10, stk. 5) og gælder også selv om der er tale om virksomhed drevet i personligt regi, som enkeltmandsvirksomhed, I/S mv.

Virksomhed skal udfylde en erklæring om tiltrædelse af hovedaftalen og overenskomsten.

Netværk for selvstændige bygningskonstruktører og arkitekter
Meld dig ind i FAOD og KF’s netværk for selvstændige i byggebranchen og få ny viden, sparring og kontakt til andre med egen virksomhed.

Læs mere her

Kontorfællesskab for selvstændige hos Akademikernes A-kasse

Læs mere om mulighederne og tilmelding

Sidst redigeret: 3. marts 2020