Samarbejdsudvalg

På det offentlige område skal der oprettes et samarbejdsudvalg, hvis der er flere end 25 ansatte på arbejdspladsen. I samarbejdsudvalget skal der drøftes og fastlægges retningslinjer inden for en række centrale personalepolitiske områder.

På det regionale og kommunale område er der indgået en rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som bruges de fleste steder. Derfor er der i de fleste kommuner og regioner et medindflydelsesudvalg (MED-udvalg) i stedet for et samarbejdsudvalg (SU).

Uanset om udvalget hedder det ene eller andet, er der overalt på det offentlige område en samarbejdspligt, som gælder for både arbejdsgiver- og arbejdstagersiden.

Som medlem af et samarbejdsudvalg eller et medindflydelsesudvalg har du indflydelse på en række personalepolitiske forhold på din arbejdsplads.

Læs mere her om hvilke regler der gælder i:

Staten:

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Kommuner:

KL-KTO Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-håndbog

Protokollat for Frederiksberg Kommune

Protokollat for Københavns Kommune

Regioner:

KL – Regioern Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse 

MED-håndbog

Sidst redigeret: 5. juli 2017