Råd og jura

Arbejdsgiver misbruger midlertidige ansættelser

Er du midlertidigt ansat, skal du fastansættes, medmindre der er lovlig grund til at forlænge ansættelsen fx kollegas sygdom, eller at et projekt uforudset bliver udskudt. Det gælder allerede første gang arbejdsgiver vil forlænge.
Læs mere
Råd og jura

Hold dig fra gaver som offentligt ansat

Er du ansat i det offentlige, må du ikke modtage koncertbilletter, årskort eller mobil fra samarbejdspartnere. Du må gerne få julegaver af chefen.
Læs mere
Råd og jura

Du er på arbejde under julefrokosten

Kommer du galt afsted under julefrokosten er det en arbejdsskade, fordi julefrokosten er en del af jobbet. Dagligdagens krav til adfærd gælder stadig, så hold den gode takt og tone over for chef og kolleger.
Læs mere
Råd og jura

Chefen kan tvinge dig på juleferie

Din arbejdsgiver kan lukke hele arbejdspladsen mellem jul og nytår med en måneds varsel, men ledelsen har ansvar for, at du har ferie tilbage.
Læs mere
Råd og jura

Bliv ikke snydt når du arbejder over

Gør dig selv den tjeneste at få styr på reglerne i Arkitektoverenskomsten om arbejdstid og overarbejde, så du ved, hvad du har ret til, og kontakt FAOD, hvis du bliver snydt.
Læs mere
Råd og jura

Lad være med at optage hvad din chef siger

FAOD opfordrer medlemmer til lade være med at optage samtaler på arbejdspladsen, uden det er aftalt. Ny landsretsdom slår fast, at den ansatte kan bortvises ved skjulte lydoptagelser.
Læs mere
Råd og jura

Husk sidste frist for at få udbetalt restferie er 30. september

Nåede du ikke at holde al din ferie inden 1. maj, er der mulighed for at få ferien udbetalt eller overført. Fristen er 30. september.
Læs mere
Råd og jura

Tillidsvalgte skal vide hvem arbejsgiver vil afskedige

Vil ledelsen opsige en medarbejder, skal tillidsrepræsentanten straks have besked om hvem det er, så den tillidsvalgte har mulighed for at bistå sine kolleger. Det slår voldgift fast.
Læs mere
Råd og jura

DIN FERIE ER UROKKELIG

Når din ferie er fastlagt, kan hverken du eller din arbejdsgiver flytte den. Bliver du syg eller pålagt en opgave, har du ret til ny ferie.
Læs mere
Råd og jura

Du forhandler løn året rundt

Du forhandler løn hver dag, og skal hele tiden forberede dig, og du skal insistere på at komme til forhandlingsbordet hvert år.
Læs mere