Råd og jura

Kom godt i gang med studiet

Gratis medlemskab, billige forsikringer og fagblad, masser af kurser og arrangementer og hjælp til studiejob. Det er nogle af de ting, FAOD tilbyder dig, så du kommer godt i gang med dit studie.
Læs mere
Råd og jura

Nu starter den nye ferielov

1. september træder den nye ferielov i kraft, og du kan holde din optjente ferie med det samme. Planlæg efterårsferien og juleferien. Har du ikke holdt al din gamle ferie overføres den automatisk.
Læs mere
Råd og jura

Sådan undgår du for lav løn ved nyt job

Fejl i anciennitet, når du starter i nyt job, kan koste dig mange penge. Med få klik kan du let dokumentere dine tidligere ansættelser via ATP på borger.dk. Send aldrig dine lønsedler til en kommende arbejdsgiver.
Læs mere
Råd og jura

Your holiday is inflexible

When your holiday is planned, neither you nor your employer can move it. Should you fall sick or are you assigned a task, you are entitled to new holidays. Talk to your employer if you are travelling abroad during these corona-times.
Læs mere
Råd og jura

Kom godt i gang med dit første job

Gratis coaching, hjælp til ansøgning, råd om løn, tjek af din ansættelseskontrakt og masser af kurser. Det er nogle af de tilbud, FAOD har til dig, der er nyuddannet. Fra 1. juli er det gratis for nyuddannede at være medlem de første 6 måneder efter afgang.
Læs mere
Råd og jura

DIN FERIE ER UROKKELIG

Når din ferie er fastlagt, kan hverken du eller din arbejdsgiver flytte den. Bliver du syg eller pålagt en opgave, har du ret til ny ferie. Tal med chefen, hvis du rejser til udlandet i denne corona-tid.
Læs mere
Råd og jura

Du skal selv betale 1. maj og Grundlovsdag

Du har kun ret til betalte fridage 1. maj og Grundlovsdag, hvis det er aftalt eller kutyme på arbejdspladsen.
Læs mere
Råd og jura

Lad dig ikke presse til at gå langt ned i løn og tid

Indgå kun frivillige aftaler om nedsat arbejdstid og løn for 1 måned af gangen og kun med 20 procent. FAOD har lavet anbefalinger på både dansk og engelsk.
Læs mere
Råd og jura

Få svar på corona-spørgsmål

Hvad må du? Hvad kan du, og hvad kan du sige nej til? Drøft løbende konsekvenserne af corona på arbejdspladsen og kontakt FAOD, hvis du er i tvivl om din arbejdssituation. Nyheden opdateres løbende.
Læs mere
Råd og jura

Offentligt ansatte skal holde op til 5 fridage

Offentligt ansatte, der er hjemsendt, pålægges at holde op til 5 fridage frem til og med 13. april 2020. Der opfordres til dialog om placeringen.
Læs mere