Råd og jura

Du har krav på lønforhandling og MUS under barsel

Du har samme rettigheder under barsel som dine kolleger, og du er beskyttet mod at blive fyret på grund af graviditet, barsel eller fædreorlov.
Læs mere
Råd og jura

Du skal selv betale 1. maj og Grundlovsdag

Du har kun ret til betalte fridage 1. maj og Grundlovsdag, hvis det er aftalt eller kutyme på arbejdspladsen.
Læs mere
Råd og jura

Få styr på din restferie

Hvis du ikke kan nå at holde al din ferie inden 1. maj, har du mulighed for at få ferien udbetalt eller overført.
Læs mere
Råd og jura

Lønnen står i stampe på tegnestuerne

Dansk Industris lønstatistik viser kun en lille fremgang i lønnen fra 2017 til 2018, selv om det går godt i arkitektbranchen. Lønnen for de unge og ansatte på jobløn er faldet.
Læs mere
Råd og jura

Det koster arbejdsgiver at fyre en far på orlov

Det er brud på arkitektoverenskomsten at afskedige en far, der er på forældreorlov eller har planlagt orlov, uden at virksomheden orienterer FAOD forinden. Tegnestue har betalt bod, selv om opsigelsen blev trukket tilbage.
Læs mere
Råd og jura

Kom nu til lønforhandlingsbordet

Det går derudaf for arkitektbranchen, så hold på din ret til en årlig lønforhandling, kræv mere i lønposen og tal åbent om løn på arbejdspladsen.
Læs mere
Råd og jura

Det betyder den nye ferielov for dig

Ny ferielov betyder, at ferie optjenes og holdes samtidig, hvilket især nye på arbejdsmarkedet får glæde af. Loven træder i kraft 1. september 2020 med en overgangsordning i 2019. Du skal allerede nu overveje, om du vil gemme noget ferie til næste år.
Læs mere
Råd og jura

En advarsel er ikke en straf

Mange tror fejlagtigt, at en advarsel er første skridt mod en afskedigelse. Formålet er imidlertid det modsatte, nemlig at forhindre en afsked.
Læs mere
Råd og jura

Gravide skal have is i maven til jobsamtalen

Søg job selv om du er gravid og hold fokus på dine kompetencer og erfaring til jobsamtalen. Du har først pligt til at fortælle, at du er gravid tre måneder før termin, og arbejdsgiver må ikke tage emnet op under samtalen.
Læs mere
Råd og jura

Tillidsfolk giver power

Få sammenhold og styr på løn og efteruddannelse. Det kræver kun fem medlemmer at vælge en tillidsrepræsentant.
Læs mere