Råd og jura

Intern’s revenge

An anonymous email to employees at several larger architecture offices warns graduates against being underpaid as ‘interns’. In the Union of Architects and Designers we have nothing to do with the email, but encourage everyone to send us their employment contract.
Læs mere
Råd og jura

’Praktikantens hævn’

Anonym mail til medarbejdere på flere større tegnestuer, advarer færdiguddannede om at blive underbetalt som ’praktikanter’. FAOD har ikke noget med mailen at gøre, men opfordrer alle til at sende deres ansættelseskontrakt til FAOD.
Læs mere
Råd og jura

DIN FERIE ER UROKKELIG

Når din ferie er fastlagt, kan hverken du eller din arbejdsgiver flytte den. Bliver du syg eller pålagt en opgave, har du ret til ny ferie.
Læs mere
Råd og jura

Der skal styr på arbejdstiden

Ny EU-dom pålægger alle arbejdsgivere at registrere de ansattes daglige arbejdstid. Det er et godt afsæt til, at medarbejder og ledelse drøfter balancen mellem arbejdstid og arbejdsopgaver, mener FAODs formand Peter Toftsø.
Læs mere
Råd og jura

Du har krav på lønforhandling og MUS under barsel

Du har samme rettigheder under barsel som dine kolleger, og du er beskyttet mod at blive fyret på grund af graviditet, barsel eller fædreorlov.
Læs mere
Råd og jura

Du skal selv betale 1. maj og Grundlovsdag

Du har kun ret til betalte fridage 1. maj og Grundlovsdag, hvis det er aftalt eller kutyme på arbejdspladsen.
Læs mere
Råd og jura

Få styr på din restferie

Hvis du ikke kan nå at holde al din ferie inden 1. maj, har du mulighed for at få ferien udbetalt eller overført.
Læs mere
Råd og jura

Lønnen står i stampe på tegnestuerne

Dansk Industris lønstatistik viser kun en lille fremgang i lønnen fra 2017 til 2018, selv om det går godt i arkitektbranchen. Lønnen for de unge og ansatte på jobløn er faldet.
Læs mere
Råd og jura

Det koster arbejdsgiver at fyre en far på orlov

Det er brud på arkitektoverenskomsten at afskedige en far, der er på forældreorlov eller har planlagt orlov, uden at virksomheden orienterer FAOD forinden. Tegnestue har betalt bod, selv om opsigelsen blev trukket tilbage.
Læs mere
Råd og jura

Arbejdstilsynet: Den ansatte afgør, hvad der er chikane og mobning

Ny vejledning fra Arbejdstilsynet slår fast, at krænkende adfærd er, når en person oplever noget som krænkende. Arbejdstilsynet kan nu gribe ind ved enkeltstående handlinger. FAOD holder arrangement for tillidsvalgte 7. maj.
Læs mere