Barsel og Adoption

Hvis I venter barn, er det vigtigt, at du tjekker, hvad der står i din kontrakt eller i jeres aftale på virksomheden om barselsorlov. Hvis der ikke står, at du har ret til løn under barsel, er du i stedet underlagt de bestemmelser, der fremgår af funktionærloven.

I følge Fuktionærloven har moderen ret til orlov med halv løn fire uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen. Hvis moderen sidder i en opsagt stilling, har hun dog ret til fuld løn i perioden. Faderen har kun ret til barselsdagpenge.

Du skal huske at informere din arbejdsgiver eller a-kassen og Udbetaling Danmark.

Husk at give besked til arbejdsgiver
Hvis I venter barn, skal arbejdsgiveren have besked fra:

  • Moderen senest tre måneder før forventet fødsel om graviditeten og det forventede tidspunkt for fødslen.
  • Faderen senest fire uger før, hvis faderen ønsker at holde barselsorlov enten umiddelbart efter fødslen eller inden for de 14 uger, efter barnet er født.

Adoptanter skal så vidt muligt overholde samme frister som barslende forældre.

Barselsplan
Senest 8 uger efter fødslen skal arbejdsgiverne have besked om hvordan mor eller far afholder orlov og hvornår de vender tilbage til arbejdet igen.

Beregn selv din barsel

På Borger.dk kan du selv lave et forslag til en plan for, hvordan du kan holde barselsorlov.

Barselsplanen er kun vejledende, og der er ingen af de oplysninger du indtaster, der bliver gemt eller sendt til Udbetaling Danmark.

Barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark
Når du ikke længere har ret til løn under barsel, er der mulighed for at få barselsdagpenge fra det offentlige.

Barselsdagpengene får arbejdsgiveren i refusion, mens du får løn.

  • Moderen har ret til 4 uger før fødslen (variabel) og 14 uger efter fødslen.
  • Faderen har ret til 2 uger efter fødslen.
  • Forældrene har 32 ugers barselsdagpenge til fordeling.

Fravær

  • Moderen har mulighed for orlov i 46 uger efter fødslen. Som ansat er det muligt at forlænge perioden med 6 + 8 uger. Vær opmærksom på, at barselsdagpengene kan være opbrugt inden da.
  • Faderen har mulighed for orlov i 2 + 32 ugers orlov. Som ansat er det muligt at forlænge perioden med 6 + 8 uger. Vær opmærksom på, at barselsdagpengene kan være opbrugt inden da.

Noget af barslen skal deles mellem forældrene.

Læs mere på borger.dk omLønmodtager på barsel” og “Adoption

Sidst redigeret: 31. oktober 2019