Arbejdstid

Når du er ansat uden overenskomst, er det op til dig selv at forhandle om arbejdstiden. Det almindelige er en arbejdstid på 37 timer. Du skal dog være opmærksom på, om du kan forvente dig overarbejde og hvor meget.

Husk betaling for overarbejde
Det er vigtigt at få indført en aftale i kontrakten om honorering af overarbejde enten som afspadsering eller udbetaling. Hvis der ikke er aftale om det, er du som udgangspunkt ikke berettiget til honorering for arbejde ud over normal arbejdstid.

Hvis der fx står i din kontrakt, at overarbejde kan forekomme, skal du have nedfældet i din kontrakt, at overarbejde honoreres. Enten i form af højere løn, betaling for overarbejde eller afspadsering.

Det er heller ikke uvæsentligt, om du eller arbejdsgiveren skal betale for din frokostpause.  Som tommelfingerregel koster en frokostpause på 29 minutter 6,75 procent af lønnen. Det er cirka det beløb, du skal have ekstra i løn for selv at betale din frokostpause.

Ned i tid når ordrebogen er tynd?
Når truslen om fyringer hænger i luften, kommer muligheden for at gå (midlertidigt) ned i tid og løn nogle gange på bordet.

En aftale om nedsat tid kan være en måde at redde arbejdspladser på. Andre gange viser det sig, at nedsat tid for en gruppe medarbejdere kun er en måde at udskyde fyringsrunden på.

NEDSAT ARBEJDSTID?

Hvis der er stemning på arbejdspladsen for at gå ned i tid og løn, skal I være opmærksomme på, at ingen kan tvinges ned i tid og løn med den begrundelse, at der er flertal for det blandt kollegaerne.

Hvis kollegaer ikke ønsker at gå ned i tid og løn, kan de fortsætte som hidtil, med mindre arbejdsgiveren skriftligt varsler nedsat tid.

Hvis alle kollegaer er enige om at gå ned i tid og løn, kan I godt indgå en kollektiv aftale med ledelsen – men det kræver, at alle har skrevet aftalen under. Efterfølgende bør alle også have en skriftlig bekræftelse på det aftalte i form af tillæg til ansættelseskontrakten.

Selvom man går ned i tid, kan man godt bevare sin ret til fuldtidsforsikring hos a-kassen.

Forbundet Arkitekter og Designere anbefaler, at man ikke går længere ned i tid end til 30 timer. Det er nemmest af hensyn til a-kassen.

Sidst redigeret: 18. juli 2017