Kombinerede ansættelsesklausuler

Hvad er en kombineret ansættelsesklausul?

En kombineret ansættelsesklausul er en aftale mellem din arbejdsgiver og dig om, at du – efter du er fratrådt din stilling – ikke må tage ansættelse hos og/eller have økonomisk interesse i en konkurrerende virksomhed samt, at du ikke må tage ansættelse hos eller direkte eller indirekte have erhvervsmæssig kontakt med din tidligere arbejdsgivers kunder og andre forretningsmæssige forbindelser inden for et bestemt tidsrum. En kombineret ansættelsesklausul er altså en aftale, hvormed du påtager dig både en konkurrence- og kundeklausul.

 

Konkurrenceklausuldelen

Konkurrenceklausuldelen forhindrer dig i at tage ansættelse hos en konkurrent, og den forhindrer dig i at starte konkurrerende virksomhed. Den forhindrer dig også i at have økonomisk interesse – fx ejerandele – i en konkurrerende virksomhed så længe klausulen er gældende.

Kundeklausuldelen

Kundeklausuldelen forhindrer dig i at tage ansættelse hos de omfattede kunder, og den afskærer dig fra at arbejde med en bestemt kundekreds og/eller en bestemt kreds af andre forretningsforbindelser så længe klausulen er gældende.

Vi anbefaler, at du forsøger at undgå en kombineret ansættelsesklausul. Hvis du ikke kan undgå at underskrive en klausul, bør den forpligte dig så kort tid som muligt.

 

Kombinerede ansættelsesklausuler indgået den 1. januar 2016 eller senere

Kombinerede ansættelsesklausuler indgået den 1. januar 2016 eller senere er reguleret i lov om ansættelsesklausuler. En kombineret ansættelsesklausul er derefter kun gyldig, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Du skal indtage en helt særlig betroet stilling
  • De forhold, der gør klausulen påkrævet, skal oplyses
  • Klausulen angår kunder du selv har været i forretningsmæssig forbindelse med de seneste 12 måneder før opsigelsen
  • Du har været ansat uafbrudt i mindst 6 måneder
  • Du får økonomisk kompensation for den periode, hvor klausulen er gældende
  • Klausulen kan maksimalt være gældende i 6 måneder
  • Den kombinerede klausul skal være skriftlig

 

Særlig betroet stilling

Hvorvidt en lønmodtager indtager en særlig betroet stilling, vil altid bero på en vurdering i det enkelte tilfælde. Det er dog et væsentligt moment i vurderingen om lønmodtageren som led i sit arbejde har adgang til at komme i besiddelse af oplysninger, der må betragtes som en afgørende del af virksomhedens forretningsmodel, fx erhvervshemmeligheder som omfattet af markedsføringslovens § 19, eller om lønmodtageren er meget specifikt involveret i udviklingen af et produkt eller opfindelser.”

Økonomisk kompensation

Størrelsen af den økonomiske kompensation afhænger af, hvor lang en periode klausulen er gældende:

Retten til økonomisk kompensation bortfalder, hvis du ikke aktivt søger andet passende arbejde og ikke opfylder din tabsbegrænsningspligt.

Størrelsen af den økonomiske kompensation nedsættes, såfremt du finder andet passende arbejde.

 

Aftaler om kombinerede konkurrence- og kundeklausuler indgået før 1. januar 2016

For så vidt angår aftaler om konkurrence- og kundeklausuler indgået før den 1. januar 2016, er sådanne aftaler reguleret efter de hidtil gældende regler om konkurrenceklausuler og kundeklausuler.

Sidst redigeret: 18. juli 2017