Jobklausuler

Hvad er en jobklausul?

En jobklausul er en aftale, som en arbejdsgiver indgår med andre virksomheder med henblik på at hindre eller begrænse en lønmodtagers mulighed for at opnå ansættelse i en anden virksomhed.

En jobklausul kan også være en aftale, som en arbejdsgiver har indgået med en lønmodtager for at hindre eller begrænse andre lønmodtageres muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed.
Jobklausuler indgået pr. 1. januar 2016 eller senere

Aftaler om jobklausuler indgået pr. 1. januar 2016 eller senere er reguleret i lov om ansættelsesklausuler.

Det fremgår af loven at arbejdsgiver pr. 1. januar 2016 ikke længere gyldigt kan indgå aftaler om jobklausuler med mindre dette sker mellem virksomheder i forbindelse med forhandlinger om virksomhedsoverdragelse. Du kan dog ikke blive omfattet af en jobklausul, hvis du har været ansat i mindre end tre måneder.

Med lov om ansættelsesklausuler, kan en arbejdsgiver pr. 1. januar 2016 ikke længere kan indgå aftale med en lønmodtager, for at hindre eller begrænse andre lønmodtageres mulighed for at blive ansat i en anden virksomhed.

Jobklausuler indgået før 1. januar 2016

Aftaler om jobklausuler indgået før den 1. januar 2016, er omfattet af de hidtil gældende regler i lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler og kan fortsat opretholdes indtil den 1. januar 2021.

Sidst redigeret: 18. juli 2017