Ansættelsesklausuler

Ansættelsesklausuler er klausuler, der begrænser dine erhvervsmuligheder efter du fratræder din stilling. Sådanne klausuler er sjældent til din fordel.

Læs Vejledning ansættelsesklausuler

Du bør derfor altid kontakte Forbundet Arkitekter og Designere, inden du skriver under på en kontrakt, der indeholder en klausul.

Nye regler 1. januar 2016
En ny lov om ansættelsesklausuler trådte i kraft den 1. januar 2016. Loven har virkning for aftaler om ansættelsesklausuler, der indgås den 1. januar 2016 eller senere, herunder konkurrenceklausuler, kundeklausuler, kombinerede konkurrence- og kundeklausuler (kombinerede ansættelsesklausuler) og jobklausuler.

Sidst redigeret: 12. februar 2019