Privatansat i øvrigt

Hvis du er ansat udenfor en overenskomst skal du selv aftale en lang række forhold om løn, arbejdstid, barsel, pension mv.  Du kan her læse mere om emnerne.  da din ansættelse kun er reguleret af lovgivningen.

Du er velkommen til at kontakte sekretariatet og få råd om din ansættelse.
Forbundets politik for Funktionærloven
Er du ikke ansat efter overenskomst, er din ansættelse kun reguleret af lovgivningen. Det betyder, at du ikke automatisk har ret til fx pension, barsel med fuld løn eller barns sygedage.

Forbundet har derfor vedltaget en politik for Funktionærloven.

Målet er at få moderniseret Funktionærloven, fordi den ikke sikrer tilstrænkkelig beskyttelse af ansatte uden overenskomst.

Sidst redigeret: 5. juli 2017