Tjenesterejser

Hvis du skal på tjenesterejse, rejser du efter statens regler og Skatterådes satser, hvis du er ansat på en virksomhed, der følger Arkitektoverenskomsten med Dansk Industri. Dem finder du her:

Cirkulære om tjenesterejsesatser

Sidst redigeret: 9. maj 2018