Samarbejdsudvalg

I forbindelse med overenskomstfornyelsen pr. 1. april 2015, blev der lavet et protokollat om samarbejdsudvalg, hvor man har valgt at følge DA/LO Samarbejdsaftalen med de nødvendige tilpasninger, medmindre aftalen finder direkte anvendelse.

I virksomheder med 35 ansatte og derover udvikles og følges det daglige samarbejde gennem et samarbejdsudvalg bestående af repræsentanter for virksomhedens ledelse og for arbejdstagerne.

Det er samarbejdsudvalgets opgave at drøfte og vurdere, hvorledes udvalget kan medvirke til at fremme og koordinere samarbejdsbestræbelserne i virksomheden. Information mellem ledelse og ansatte er af afgørende betydning for samarbejdet i virksomheden. Information skal gives på et så tidligt tidspunkt, at synspunkter, ideer og forslag fra medarbejderne kan indgå i beslutningsgrundlaget.

Læs samarbejdsaftalen

Sidst redigeret: 5. juli 2017