Overenskomsten

Overenskomsten og Hovedaftalen

Arkitektoverenskomsten mellem FAOD og Dansk Industri 2020-2023

Arkitektoverenskomsten mellem FAOD og Dansk Industri 2017-2020

Overenskomsten mellem Dansk Industri og FAOD 2015

Overenskomst mellem Danske Ark og FAOD 2011

Overenskomst mellem Dansk Ark og FAOD 2012

Hovedaftalen mellem Dansk Industri og FAOD 2015


Arkitektoverenskomsten med Forbundets kommentarer

Forbundet har udarbejdet kommentarer til de enkelte bestemmelser i overenskomsten. Hvis du er medlem, kan du få den kommenterede overenskomst tilsendt. Send en mail til faod@faod.dk


Arkitektoverenskomsten in English

The Collective Agreement for Architects 2017-2020


Lønsystemet

Vejledning om udarbejdelse af lønpolitik

Læs nyheden om overenskomstbrud og minimallønninger 


 

Har din virksomhed tiltrædelsesoverenskomst? 
Selv om din virksomhed ikke er medlem af DIO II, kan virksomheden være forpligtet af overenskomsten, hvis din virksomhed har en såkaldt tiltrædelsesoverenskomst med Forbundet Arkitekter og Designere.

Virksomhed skal udfylde en erklæring om tiltrædelse af hovedaftalen og overenskomsten.

De virksomheder, som har en tiltrædelsesoverenskomst er:

 • Nils Norus
 • Kvorning Design & Kommunikation

Selv om din virksomhed ikke er medlem af DIO II, kan I som medarbejder aftale at I alligevel kan vælge en tillidsrepræsentant. Virksomheden skal udfylde en erklæring om tiltrædelse af tillidsrepræsentantaftalen.


OK-20 urafstemningsmateriale
Forliget mellem Forbundet Arkitekter og Designere og Dansk Industri:

FAODs gennemgang af forliget med DI

Forligsteksten

Forligsmandens mæglingsforslag 21. marts 2020


Sådan arbejder tillidsrepræsentanten

Hvis I er mindst fem kollegaer på virksomheden, der er medlemmer af Forbundet Arkitekter og Designere, kan I vælge en tillidsrepræsentant.

Tillidsrepræsentantens overordnede opgaver

 • at sikre en effektiv efterlevelse af overenskomstens regler
 • at forhandle med ledelsen vedrørende løn- og ansættelsesvilkår.

Du kan bruge din TR i mange forskellige situationer, fx når

 • du har spørgsmål om forhold eller vilkår på arbejdspladsen
 • du har brug for at klage over dine arbejdsvilkår eller din løn
 • du har brug for at klage over dine efteruddannelsesmuligheder
 • du har spørgsmål eller forslag til forandringer på arbejdspladsen
 • du har ideer til forbedringer af arbejdsplads- eller personalepolitikker
 • du har spørgsmål til budgetter og ressourcefordeling
 • du har spørgsmål til din overenskomst ·

Det gør tillidsrepræsentanten
Tillidsrepræsentanten har pligt til at fremme et godt og roligt arbejdsklima på arbejdspladsen.

Tillidsrepræsentanten deltager som repræsentant for de ansatte i drøftelserne med arbejdsgiverne om retningslinjerne for den efteruddannelsesplan, som arbejdsgiveren er forpligtet til at udarbejde hvert år.
Meld dig ind og brug din tillidsrepræsentant – handout til  kollegaer, der endnu ikke er medlem.

Sidst redigeret: 9. juli 2020