Opsagt

 
Det kan være et chok at blive opsagt, og ofte er der mange følelser involveret.
 
Derfor opfordrer Forbundet Arkitekter og Designere altid medlemmer til at henvende sig og få professionel hjælp, hvis de bliver opsagt. På den måde kan du sikre dig, at du får de goder, du har krav på. 
 
I menupunkterne ovenfor kan du læse om, hvilke regler, der gælder i forskellige situationer og på forskellige områder, hvis du bliver opsagt. 
Læs også FAODs pjece: Opsagt og hvad så?
 
 
En stærk partner
Du kan altid regne med at have en stærk partner i Forbundet Arkitekter og Designere, hvis du bliver opsagt. Vi kan både hjælpe dig med at få det bedste ud af din opsigelse, og vi kan hjælpe dig videre i din karriere
 
Du er ikke den eneste
Det er ikke noget særsyn, at et medlem af Forbundet Arkitekter og Designere bliver opsagt. Danmark er et af de lande i Europa, hvor det er lettest og billigst at afskedige folk.
 
Så længe, arbejdsgiveren overholder gældende regler, fx omkring begrundelsen for afskedigelsen og varslingen af den, er der ikke noget, du kan gøre ved det, hvis du havner i den situation.
 
Kontakt os
Det sker dog, at arbejdsgiveren ikke er opmærksom på reglerne, og derfor er det en god idé at kontakte Forbundet Arkitekter og Designere, hvis du er blevet opsagt.
Vi kan hjælpe med at tjekke, om opsigelsen er lovlig og saglig begrundet. Vi kan også hjælpe, hvis der viser sig en mulighed for at forhandle om eventuelle goder i forbindelse med fratrædelsen. Det kan være midler til efteruddannelse, overdragelse af IT-udstyr, du har brugt, fritstilling til at tage andet arbejde osv.
Hvis arbejdsgiveren ikke har håndteret opsigelsen korrekt, kan forbundet indlede en sag.
 
Sidst redigeret: 11. februar 2019