Medarbejderudviklingssamtale

– det handler om din udvikling

Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) er et led i personaleudviklingen. MUS er planlagte samtaler mellem dig og din nærmeste leder om samspillet mellem dig og dine kolleger, lederne og virksomheden i det hele taget.

Som ansat efter Arkitektoverenskomsten med Dansk Industri, har du krav på MUS en gang om ret. Samtalen vil typisk komme til at handle om følgende spørgsmål:

  • Hvordan fungerer du i jobbet?
  • Hvilke arbejdsopgaver skal du være beskæftiget med fremover?
  • Hvilke behov og ønsker for uddannelse og udvikling har du?
  • Hvordan er samarbejdet mellem dig og lederen?
  • Hvad er dine forventninger til jobbet og virksomheden?

Formålet med medarbejdersamtaler er at synliggøre dine ønsker til og skabe indflydelse på din egen arbejdssituation. Formålet er, at du kan udnytte dine evner bedre til gavn for dig selv og virksomheden.

Individuel komptenceudviklingsplan
Det følger af Arkitektoverenskomsten, at der i forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS) skal aftales en individuel komptenceudviklingsplan (§12, stk. 1).

Forbundet har til inspiration lavet et skema. 

Sidst redigeret: 4. oktober 2018