Jeg skal ansættes

Når du er blevet tilbudt drømmejobbet og kontrakten kommer på bordet, kan det være fristende bare at skrive under. Men der er en række forhold, du skal tænke på først. Naturligvis bør du tjekke, om lønnen er i orden og hvordan lønnen forhandles. Du skal derfor have fat i virksomhedens lønpolitik.

Men lønnen gør det ikke alene. Derfor er det vigtigt, at du gør dig klart, hvad du går ind til, når det gælder forhold som arbejdstid, overarbejde, regler for barn syg, barsel, ferie og feriefridage, ferietillæg, fri på helligdage og højtider, muligheden for at drive egen virksomhed ved siden af, pensionsindbetalinger, barselsvilkår mv.

Krav om kontrakt
Disse vilkår fremgår af din ansættelseskontrakt, som du skal have senest en måned efter, at du begynder på arbejdspladsen. I kontrakten skal der henvises til funktionærloven, ferieloven og personalehåndbogen, hvis der findes en sådan på virksomheden.

Flere job på hånden
Læs artiklen om hvad du gør, hvis du har flere job på hånden

Kontakt forbundet
Det er altid en god idé at kontakte Forbundet Arkitekter og Designere, inden du skriver under på din ansættelseskontrakt. Husk at ringe til forbundet i god tid, så der er tid til at gå din kontrakt grundigt igennem.

MIDLERTIDIG ANSÆTTELSE

Mange arkitekter og designere bliver ansat i en midlertidig stilling enten for en bestemt periode eller til et bestemt projekt. 
Som udgangspunkt skal vilkårene for fastansatte og tidsbegrænset ansatte være de samme. Når der er overenskomst på arbejdspladsen, skal de midlertidigt ansatte som udgangspunkt arbejde under de vilkår, der fremgår af overenskomsten.
Der kan dog være gode grunde til at gøre forskel. For eksempel er det rimeligt nok, hvis arbejdsgiveren ikke tilbyder internetopkobling til en medarbejder, der kun er ansat en måned.
 
Krav til forlængelser 
En midlertidig ansættelse ophører uden yderligere varsel på det tidspunkt, der er aftalt i kontrakten. Kontrakten kan dog forlænges, hvis der opstår en uforudset situation, som virksomheden ikke har kunnet planlægge sig ud af. Det gælder også første gang arbejdsgiver vil forlænge. Det kan være:
  • Hvis en eller flere medarbejdere bliver syge, gravide eller skal have orlov.
  • Hvis det er nødvendigt for at løse opgaven, for eksempel hvis der er opstået uforudsete forsinkelser.

Det er vigtigt, at du forsøger at sikre dig bedst muligt ved at indgå en ansættelseskontrakt med din arbejdsgiver, også selv om ansættelsen kun er for en kortere periode.

Læs artiklen: Arbejdsgiver misbruger midlertidige ansættelser

Du finder loven her: loven om tidsbegrænset ansættelse

Kontakt Forbundet Arkitekter og Designere, hvis du er i tvivl om en forlængelse er lovlig.

ANSAT GENNEM VIKARBUREAU

Hvis du ansættes som vikar gennem et vikarbureau, skal du følge den overenskomst, der gælder på vikarbureauet – hvis bureauet har indgået en landsdækkende overenskomst.

Hvis bureauet ikke har indgået overenskomst er du velkommen til at kontakte Forbundet Arkitekter og Designere, hvis du er i tvivl om dine rettigheder som vikar.

ARBEJDE I UDLANDET

Danske arkitekter og designere har generelt gode jobmuligheder ude i verden, og der er en tradition blandt arkitekter for at rejse til de lande og byer på kloden, hvor byggeriet boomer.

Læs om danske arkitekter og designere, der er rejst ud for at arbejde

Arkitekt i England

Arkitekt i Schweiz

Designer i Beijing

Kina – mulighedernes land

Oslo blev et springbræt

Mange arkitekter arbejder i udlandet. Det giver erfaring og muligheder. I øjeblikket er der gode muligheder for job i vores nabolande Norge og Sverige. Også i Sydtyskland er der gode chancer for at finde job, og i Kina er der stadig brug for udenlandske arkitekter.

På European Employment Services – EURES’ – hjemmeside kan du finde en masse gode tips om jobsøgning i udlandet. Her er også information om landene i EØS.

Det kan være en god idé at forblive medlem af en a-kasse, når man arbejder i visse lande. I andre lande er man forsikret lokalt og har derfor ikke brug for at være medlem af en a-kasse.
Læs mere om reglerne hos a-kassen Akademikernes 

Egen virksomhed i udlandet
Nogle vælger at etablere egen virksomhed udenlands.
Læs hos Akademikernes, hvordan du er forsikret som selvstændig i udlandet

Udstationering for dansk virksomhed 
Der skal indgås en særlig aftale, hvis du skal udstationeres udenlands for en dansk virksomhed i mere end én måned. Aftalen skal du have senest en måned inden, du rejser. Det anbefales derfor, at du kontakter Forbundet Arkitekter og Designere, inden du skriver under på en udstationeringsaftale

LØNTILSKUD PRIVAT OG OFFENTLIGT

Du kan blive ansat med løntilskud i både private og offentlige virksomheder, hvis du får dagpenge, sygedagpenge eller kontanthjælp.

Løn i det private
Hvis du vil ansættes i en privat virksomhed, kræver det, at du har været ledig i mindst seks måneder. Hos den private virksomhed ansættes du med overenskomstmæssig løn.

Dagpenge-sats i det offentlige
Hos det offentlige kan du blive ansat med det samme, du bliver ledig. Her får du en betaling, der svarer til dagpenge.

Formålet med løntilskud er at genoptræne eller styrke dine faglige kvalifikationer. Samtidig kan du afprøve dine færdigheder og få erhvervserfaring inden for et ønsket arbejdsområde.

Læs mere om ansat med løntilskud i det offentlige

Højst et år

En løntilskudsansættelse kan højst vare et år. I løntilskudsperioden er man ansat på virksomheden, men arbejdet tæller ikke med til genoptjening af dagpengeretten.
Det er ikke tilladt at blive ansat med løntilskud i den virksomhed, hvor man senest har været ordinært ansat eller ansat med løntilskud.
Husk 
Få papirarbejdet i orden hos dit lokale jobcenter, inden du begynder i løntilskud. Det er ikke nok, at du alene har en aftale med arbejdspladsen.
 

FAGLIG HJÆLP AT HENTE I NORGE OG SVERIGE

Forbundet Arkitekter og Designere har indgået en samarbejdsaftale med fagforbundene i Norge og Sverige. Denne aftale sikrer, at du kan få kvalificeret hjælp, hvis du rejser til Norge og Sverige  ved gæstemedlemsskab af fagforeningen i det land, du tager ophold i.

Kontakt Forbundet Arkitekter og Designere, hvis du ønsker medlemsskab eller er i tvivl om dine muligheder.


Læs samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftale vedrørende gæstemedlemskab for medlemmer af fagforbundene i Norge, Sverige og Danmark (20. februar 2013)
1.  Medlemmer af et arkitektforbund i Norge, Sverige og Danmark vil i deres arbejdsliv kunne komme til at arbejde i et andet land end deres hjemland. For at medlemmerne kan få bistand om spørgsmål vedrørende deres arbejdssituation i gæstelandet, er det mellem AFAG, Norge, Sveriges Arkitekter og Forbundet Arkitekter og Designere, Danmark, aftalt, at de tre arkitektforbund i Norge, Sverige og Danmark yder rådgivning og bistand (hjælp og støtte) til hinandens medlemmer.

 

2. Ydelserne
Medlemmer af et arkitektforbund i Norge, Sverige og Danmark kan via et gæstemedlemskab i de tre lande opnå samme ydelser, som fagforbundet i det pågældende land tilbyder sine egne medlemmer.

Det drejer sig hovedsageligt om følgende ydelser:

• juridisk rådgivning om ansættelseskontrakter og arbejdsvilkår
• rådgivning i forhold til selvstændig virksomhed
• rådgivning om job, karriere og arbejdsmarkedet
• rådgivning om uddannelses- og efteruddannelsesspørgsmål
• deltagelse i medlemsmøder og gratis (free) arrangementer

Rådgivningen kan foregå telefonisk, via e-mail, eller ved personligt fremmøde. 

 

2.1. Undtagelser i ydelserne

Medlemmerne kan via et gæstemedlemskab ikke opnå følgende rettigheder og ydelser:

• demokratiske rettigheder i fagforeningerne
• økonomisk og juridisk bistand (hjælp) til retssager
• ekstern juridisk bistand og andre eksterne tilkøbsydelser
• økonomisk tilskud ved konflikter

 

3. Betingelser og varighed

Det er en forudsætning for erhvervelse af gæstemedlemskab, at medlemmet i hele gæstemedlemskabsperioden er medlem af en fagforening i sit hjemland, der er part i nærværende aftale. 

Et gæstemedlemskab er tidsubegrænset. De første 12 måneder betales alene kontingent i hjemlandet. Efter et års gæstemedlemskab opkræver gæstelandet ½ kontingent for gæstemedlemsskabet og hjemlandet opkræver ligeledes ½ kontingent.  

Medlemmet kan til hver en tid opsige sit medlemskab i hjemlandet og overgå til ordinært medlemskab i gæstelandet. I så fald anses opsigelsesvarslet i hjemlandets fagforbund for overholdt, så medlemmet ikke betaler dobbelt kontingent. 

 

4. Administration

Fagforeningerne udveksler oplysning om medlemskab vedrørende personer, der ønsker gæstemedlemskab i et andet land end sit hjemland. Samtykke til udveksling af medlemsoplysninger skal være modtaget fra pågældende medlem, der ønsker erhvervelse af gæstemedlemskab. Udvekslingen af oplysninger foregår pr. e-mail eller telefon.

Det er endvidere aftalt mellem parterne i nærværende aftale, at der oplyses om muligheden for gæstemedlemskab på fagforbundenes respektive hjemmesider

Aftalen er gældende pr. 1. september 2012 og erstatter tidligere indgået aftale om gæstemedlemsskab. Aftalen kan opsiges med tre måneders varsel af hvert fagforbund.

Sidst redigeret: 3. januar 2019