Barsel og Adoption

Når du er dækket af Arkitektoverenskomsten har du ret til din sædvanlige løn under en del af din orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption.

Er du mor, har du ret til 20 uger med løn. Ugerne tæller fra det tidspunkt du går fra før fødslen. De første 14 uger skal holdes fra den dag. De sidste seks uger kan fordeles mere fleksibelt.

Alle 20 uger skal dog være holdt inden for 46 uger efter, at du har født.

Er du far, har du ret til otte uger i alt. De første to uger skal holdes i løbet af de 14 første uger, hvor moren er på orlov. De skal varsles til arbejdsgiveren fire uger før forventet fødsel

De sidste seks uger skal holdes inden for 46 uger fra den dag, barnet er født. De uger der ønskes afholdt indenfor 14 uger efter fødslen skal varsles før forventet fødsel.

Husk at give besked til arbejdsgiver
Hvis I venter barn, skal arbejdsgiveren have besked fra:

  • Moderen senest tre måneder før forventet fødsel om graviditeten og det forventede tidspunkt for fødslen.
  • Faderen senest fire uger før, hvis faderen ønsker at holde barselsorlov enten umiddelbart efter fødslen eller inden for de 14 uger, efter barnet er født.

Adoptanter skal så vidt muligt overholde samme frister som barslende forældre.

Barselsplan
Senest 8 uger efter fødslen skal arbejdsgiverne have besked om hvordan mor eller far afholder orlov og hvornår de vender tilbage til arbejdet igen.

Beregn selv din barsel

På Borger.dk kan du selv lave et forslag til en plan for, hvordan du kan holde barselsorlov.

Barselsplanen er kun vejledende, og der er ingen af de oplysninger du indtaster, der bliver gemt eller sendt til Udbetaling Danmark.

Barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark
Når du ikke længere har ret til løn under barsel, er der mulighed for at få barselsdagpenge fra det offentlige.

Barselsdagpengene får arbejdsgiveren i refusion, mens du får løn.

  • Moderen har ret til 4 uger før fødslen (variabel) og 14 uger efter fødslen.
  • Faderen har ret til 2 uger efter fødslen.
  • Forældrene har 32 ugers barselsdagpenge til fordeling.

Fravær

  • Moderen har mulighed for orlov i 46 uger efter fødslen. Som ansat er det muligt at forlænge perioden med 6 + 8 uger. Vær opmærksom på, at barselsdagpengene kan være opbrugt inden da.
  • Faderen har mulighed for orlov i 2 + 32 ugers orlov. Som ansat er det muligt at forlænge perioden med 6 + 8 uger. Vær opmærksom på, at barselsdagpengene kan være opbrugt inden da.

Noget af barslen skal deles mellem forældrene.
Læs mere på borger.dk om

Lønmodtager på barsel

Adoption

Sidst redigeret: 31. oktober 2019