Arbejdstid

Når du ansættes på en virksomhed, der er omfattet af Arkitektoverenskomsten med Dansk Industri, er arbejdstiden som udgangspunkt 37 timer om ugen.

De 37 timer er inklusiv 29 minutters frokostpause, som arbejdsgiveren betaler. Du kan vælge at indgå en aftale om selv at betale din frokostpause. Så skal du have 6,75 procent mere i løn.

Som udgangspunkt skal du arbejde i de fem hverdage. Mange steder er der flekstid, så I ikke nødvendigvis arbejder inden for et bestemt tidsrum hver dag. Arbejdstiden kan variere fra uge til uge, selvom den ligger på 37 timer i gennemsnit.

Overarbejde 
Arbejder du mere end 37 timer om ugen, har du mulighed for at enten at afspadsere eller for ekstra betaling.

Læs artiklen Timepuljen: krav om udbetaling med tillæg 

Ned i tid når ordrebogen er tynd?
Når truslen om fyringer hænger i luften, kommer muligheden for at gå (midlertidigt) ned i tid og løn nogle gange på bordet.

En aftale om nedsat tid kan være en måde at redde arbejdspladser på. Andre gange viser det sig, at nedsat tid for en gruppe medarbejdere kun er en måde at udskyde fyringsrunden på.

Arbejdstiden kan forhøjes
Hvis du og din arbejdsgiver kan blive enige om det, kan I aftale en ugentlig arbejdstid, der er højere end de 37 timer, dog højst 42 timer. Du skal have tilsvarende mere i løn.

Ansat som leder?
Hvis du er ansat som ledende medarbejder, kan du indgå en aftale om et såkaldt rådighedstillæg som betaling for de ekstra timer, du forventes at lægge på arbejdspladsen.

Rådighedstillægget skal afspejle, hvor meget du ventes at stå til rådighed og hvilket indhold og ansvar, der ligger i stillingen.

OVERARBEJDE

Din arbejdstid opgøres ugentligt og kan variere fra uge til uge.

Hvis du arbejder mere end aftalt i din kontrakt, overføres de ekstra timer til en pulje for mertimer, som maksimalt kan udgøre 150 timer. Timer ud over 150 timer tillægges 50 procent og skal udbetales med førstkommende lønudbetaling.

For de første 75 timer i puljen gælder, at du og din arbejdsgiver kan aftale, at timerne enten udbetales eller afspadseres.

Du har dog ret til at varsle timer afspadseret med en måneds varsel.

Timer fra og med 76 og til og med 150 timer i puljen kan arbejdsgiveren med et varsel på 24 timer kræve afspadseret i forholdet 1:1 eller udbetalt med et tillæg på 50 procent.

Du har dog ret til at varsle timer afspadseret med en måneds varsel under hensyntagen til den daglige drift. Arbejdsgivers varsel går forud for dit som ansat.

Læs artiklen Timepuljen: krav om udbetaling med tillæg

NED I TID

Hvis der er stemning på arbejdspladsen for at gå ned i tid og løn, skal I være opmærksomme på, at ingen kan tvinges ned i tid og løn med den begrundelse, at der er flertal for det blandt kollegaerne.

Hvis kollegaer ikke ønsker at gå ned i tid og løn, kan de fortsætte som hidtil, med mindre arbejdsgiveren skriftligt varsler nedsat tid.

Hvis alle kollegaer er enige om at gå ned i tid og løn, kan I godt indgå en kollektiv aftale med ledelsen – men det kræver, at alle har skrevet aftalen under. Efterfølgende bør alle også have en skriftlig bekræftelse på det aftalte i form af tillæg til ansættelseskontrakten.

Selvom man går ned i tid, kan man godt bevare sin ret til fuldtidsforsikring hos a-kassen.

Forbundet Arkitekter og Designere anbefaler, at man ikke går længere ned i tid end til 30 timer. Det er nemmest af hensyn til a-kassen.

 

Sidst redigeret: 18. juli 2017