Arbejdsmiljøundersøgelse 2015

Akademikernes (ACs) undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø 2015

Akademikerne har i 2015 gennemført en omfattende undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø blandt akademikere.

Det er første gang nogensinde, at der er lavet en så detaljeret kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø for alle grupper af beskæftigede akademikere.

En e-survey blev sendt til i alt 79.699 aktive medlemmer af Akademikernes (ACs) medlemsorganisationer.

I alt 27.957 har svaret, hvilket giver en svarprocent på 35,1 procent.

Undersøgelsen blev sendt til i alt 3.189 arkitekter og designere.

I alt 906 arkitekter og designere har svaret, hvilket giver en svarprocent på 28, 4 procent.

Ud over hovedrapporten udarbejdes der delrapporter for en række udvalgte emner.

Forbundet Arkitekter og Designere har fået udarbejdet tilkøbsrapporter om resultaterne for arkitekterne og designerne.

Særlige rapporter om arkitekter og designere

FAOD balance mellem arbejde og privatliv

FAOD forandringer på arbejdspladsen

FAOD psykisk arbejdsmiljø hovedrapport

FAOD stress

FAOD sygefravær

Rapporter om akademikerne

Balancen mellem arbejde og privatliv – Akademikernes psykiske arbejdsmiljø 2016

Offentlige lederes arbejdsmiljø – Akademikernes psykiske arbejdsmiljø 2016

Selvstændiges psykiske arbejdsmiljø – Akademikernes psykiske arbejdsmiljø 2016

Forandringer på arbejdspladsen – Akademikernes psykiske arbejdsmiljø 2015

Sygefravær – Akademikernes psykiske arbejdsmiljø 2015

Mobning – Akademikernes psykiske arbejdsmiljø 2015

Universitetsansattes stress – Undersøgelse 2015

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø – undersøgelse 2015

Stress – Akademikernes psykiske arbejdsmiljø-undersøgelse 2015

 

Sidst redigeret: 17. juli 2017