Arbejdsmiljøpolitik

Forbundet Arkitekter og Designeres arbejdsmiljøpolitik:
  • Det må aldrig medføre skader for medarbejderne at udføre deres erhvervsarbejde
  • Det skal gennem en målrettet indsat sikres, at der på arbejdspladserne er viden om de faktorer, der inden for faget kan være skadelige
  • Der må sikres en viden om, at arbejdsmiljø ikke alene handler om fysiske skader – det er vigtig, at der samtidig er fokus på det psykiske arbejdsmiljø.


Både fysiske og psykiske faktorer er vigtige

Bag et godt arbejdsmiljø er ofte en forståelse hos de ansatte og hos ledelsen. Begge bør naturligt bakke arbejdsmiljøorganisationens indsats op.
Indsatsen for et godt arbejdsmiljø bør ikke begrænses til alene de fysiske faktorer. En række ikke særligt synlige forhold, herunder det psykiske arbejdsmiljø, bør også tages med som et muligt indsatsområde.

Forskellige reaktioner hos ansatte
Der kan være stor forskel på, hvordan den enkelte reagerer på arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø.

Det vigtige er her at fokusere på både:

  • Den akutte hjælp gennem både arbejdsmiljøorganisationen og tillidsrepræsentanten således, at medarbejderen kan blive på arbejdspladsen ved at de belastende forhold ændres eller ved, at medarbejderen flyttes til en anden stilling på samme arbejdsplads. Som en sidste udvej kan medarbejderen sikres en god fratrædelsesordning.
  • Den langsigtede hjælp bør tage sit udspring i en forståelse af, hvad problemets kerne er. På den måde kan der sættes ind, så situationen ikke gentager sig. Problemer i dette stade bør opfattes som generelle uanset, at det kan være den enkelte medarbejder, der viser belastningen gennem sit sammenbrud.
Typisk for arkitekter og designere
Blandt de arbejdsmiljøfaktorer, som typisk optræder på arkitekter og designernes arbejdspladser er:
  • Fysiske påvirkninger fra arbejde med skærmarbejde, indeklimaet og uhensigtsmæssigt indrettede arbejdspladser.
  • Psykiske påvirkninger fra for stor arbejdsbelastning, stress pga. manglende afgrænsning af arbejdsopgaver og ansvar, konfliktbelastning, isoleret arbejdssituation mobning og manglende tid til egen jobmæssig udvikling

AC organisationerne har formuleret en fælles holdning til “Det udviklende arbejde”.

Et sådant arbejde bør bl.a. sikre gode arbejdsvilkår, gode muligheder for efteruddannelse og vedligeholdelse af kvalifikationer erhvervet på universitetet samt mulighed for at arbejds- og familieliv kan kombineres på en fornuftig måde.

Sidst redigeret: 11. juli 2017