Arbejdsmiljø

Forbundet Arkitekter og Designere arbejder for at forbedre arbejdsmiljøet på de arbejdspladser, hvor akademikere har deres daglige gang.

I samarbejde med andre faglige organisationer forsøger vi at få politikernes øjne op for de forhold, arkitekter, designere og andre akademikere arbejder under. Ikke mindst de udfordringer, der er mange steder med det psykiske arbejdsmiljø.

Samtidig rådgiver forbundet medlemmer, der er arbejdsmiljørepræsentanter  ude på arbejdspladserne.

Problemer med arbejdsmiljøet?
Hvis du oplever problemer med arbejdsmiljøet, skal du i første omgang henvende dig til din arbejdsmiljørepræsentant (AMR), hvis der er en sådan på din arbejdsplads.

I har ret til at vælge en AMR blandt kollegaerne, hvis I er mere end 10 ansatte på virksomheden.

Arbejdsskade?
Hvis du har fået en arbejdsskade, skal den anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. I langt de fleste tilfælde skal du ikke selv anmelde en arbejdsskade, fordi din arbejdsgiver eller læge (tandlæge) har pligt til at anmelde skaden for dig.

Når sagen om din arbejdsskade skal behandles, har du mulighed for at få bistand og støtte fra forbundets jurister.

De vigtigste trin i behandlingen af en arbejdsskadesag

Sexchikane

Sådan håndterer du sexchikane

 

Det mener vi:

Forbundet Arkitekter og Designere mener:

  • det aldrig må medføre skader for medarbejderne at udføre deres erhvervsarbejde
  • det gennem en målrettet indsat skal sikres, at der på arbejdspladserne er viden om de faktorer, der inden for faget kan være skadelige
  • der må sikres en viden om, at arbejdsmiljø ikke alene handler om fysiske skader – det er vigtig, at der samtidig er fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Læs hele forbundets arbejdsmiljøpolitik

Læs mere:

Tag dit hoved alvorligt

Hjernerystelse spænder ben for britta daugaards arkitektkarriere

Hjernerystelse vendte op og ned på alt

Sidst redigeret: 29. august 2019