Privatansat DI

Forbundet Arkitekter og Designere har overenskomst med en lang række arkitektvirksomheder, der er organiseret i Danske Ark og DI. Overenskomsten regulerer ansættelsesvilkårene for arkitekter og designere ansat i de pågældende virksomheder.

For arkitekter gælder overenskomsten for alle, der er uddannet i EU.

For designere er det designere med en Cand Designuddannelse, der er omfattet af overenskomsten.

Overenskomsten er ens for begge faggrupper.

I menuen kan du søge flere oplysninger specifikt om det emne, du vil vide mere om. Derudover er du altid velkommen til at kontakte os.

Sidst redigeret: 9. april 2018